Procyklické měny jsou v zisku, velmi mírný zisk vykazuje i euro proti dolaru obchodující se nad 1,1870 EURUSD. Koruna v ranních hodinách testuje hranici 25,50 za euro, zatímco forint a zlotý velmi mírně posilují.

Domácnosti v Nejdku dostanou od ČEZ Teplárenské příjemný vánoční dárek, v novém roce ušetří zhruba tisíc korun za teplo

V létě podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci mezi společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ a městem Nejdek přináší první ovoce. V příštím roce zde poklesne cena tepla dodávaného do domácností prostřednictvím centrální rozvodné sítě o šest procent. K podpisům pod memorandum se v červenci rovněž připojili představitelé společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a SUAS – Teplárenská, s. r. o. Všichni se tak zavázali k dlouhodobému zajištění centrálního zásobování teplem v lokalitě tohoto krušnohorského města i přes horizont roku 2027.

„Snížení koncové částky za teplo o šest procent je důkazem, že námi všemi podepsané memorandum dává smysl a ČEZ Teplárenská tím deklaruje zajistit kvalitní a bezpečné dodávky tepla za konkurence schopné ceny pro všechny zákazníky v lokalitě,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské. „V reálu to znamená snížení ceny za GJ tepla o 31 korunu bez DPH. Pro uživatele klasického panelového bytu na sídlišti, to může znamenat úsporu kolem jednoho tisíce korun ročně.“

Podle Ludmily Vocelkové, starostky Nejdku, má vedení města trvalý zájem na stabilizaci dodávek tepla a tím i na dlouhodobém provozování centrálního zásobování teplem ve svém majetku. „Pochopitelně musí být zachován určitý komfort služeb nejen pro zákazníky z řad obyvatelstva, ale i pro městské organizace, místní firmy a uživatele nebytových prostorů. Zatím máme s ČEZ Teplárenskou dobré zkušenosti. Jsem ráda, že naše spolupráce funguje také se společnostmi Sokolovská uhelná, právní nástupce a SUAS-Teplárenská. I já kvituji, že společně podepsané memorandum již nese své první ovoce v podobě snížení ceny tepla pro naše obyvatele,“ uvedla starostka.

ČEZ Teplárenská se v krušnohorském Nejdku stala nájemcem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem 1. července 2018 coby nový stoprocentní vlastník společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu tyty rozvodné sítě a výměníkové stanice. O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou, do níž přešli i stávající zaměstnanci. Pro odběratele tepla to přitom znamenalo jen to, že se v místě vyměnili cedule s názvem společnosti.

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.

Teplo v rámci  ČR – ČEZ Teplárenská, a.s.

  • Teplo od ČEZ Teplárenské pochází především z CZT (zejména z elektráren a tepláren Skupiny ČEZ). Společnost však dodává teplo také z decentrálních zdrojů (plynové kotelny, kogenerační jednotky).
  • Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 132 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 000 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.
  • Krušnohorský Nejdek je 33 městem v pořadí a jediným v západních Čechách, v němž společnost zajišťuje kvalitní a bezpečné dodávky tepla.
  • více na www.cezteplarenska.cz

 

Newsletter