Doosan Škoda Power uvedl do provozu turbínu pro PKN Orlen

Elektrickou energii a páru pro jeden z největších petrochemických koncernů ve střední Evropě dodává nová 70 MW turbína plzeňského výrobce Doosan Škoda Power. Polskému petrochemickému gigantovi PKN Orlen byla turbína předána do provozu ve smluvně stanoveném termínu 9. 11. 2017.

Protitlaká odběrová parní turbína už je v polském Plocku v plném provozu. Po nezbytných testech, které potvrdily vynikající technické výsledky, a po garančním měření, provedených nezávislou firmou, již dnes turbína o výkonu 70 MW s generátorem dodává elektrickou energii a páru jedné z největších chemiček v Evropě. Zákazník si investicí v hodnotě stovek milionů korun zajistil kvalitnější výrobu elektrické energie a výrazně zvýšil disponibilitu svého stávajícího zařízení.

Zakázka, která obsahovala kromě dodávky komplexního zařízení i stavební činnost na místě a samotné vyvedení elektrického výkonu, se v historii Doosan Škoda Power řadí k těm s nejambicióznějším harmonogramem. Od podpisu smlouvy do finální realizace, včetně povolovacích procedur a nezbytného odzkoušení, neuplynuly ani dva roky. Složitost realizace zakázky umocňovalo samo prostředí mamutí chemičky specifické mnoha schvalovacími a legislativními požadavky. Skutečnost, že se šibeniční termín podařilo nejen dodržet, ale i výrazně zkrátit, je velikým úspěchem realizačního projektového týmu. „Přispělo k tomu i to, že tým byl složen jak z Čechů, tak i Poláků, znalých místních podmínek,“ prozradil Petr Poloček, technický projektový manažer z Doosan Škoda Power. Ve srovnání s obdobnými projekty, na kterých participuje několik dodavatelů, byla společnost Doosan Škoda Power schopna celý náročný projekt odřídit a dotáhnout jen s polovičním počtem lidí.

Doosan Škoda Power je součástí silné skupiny společností sjednocených pod Doosan Group, která svým zákazníkům po celém světě dodává špičkové technologie a služby vysoké kvality a hodnoty.
Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína – generátor ve výkonovém rozsahu 3 až 1 200 MW. Firma má bohaté zkušenostmi a reference v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny (CSP), spalovny biomasy, atd.  Každoroční investice do výzkumu a vývoje zajišťují nabídku vysoce kvalitních produktů, které splňují specifické požadavky zákazníků.

 

Newsletter