Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po včerejším posílení vrátil zpět nad hranici 1,1300 EURUSD. Procyklické měny v zisku. Měny regionu se obchodují smíšeně, koruna nad 25,50 za euro.

Dopady koronaviru na ekonomiku; potíže mají hlavně malé podniky a sektor služeb

Malé a střední podniky očekávají v důsledku karanténních opatření snížení produkce až o 40 %. Vyplývá to z průzkumu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS ČR) mezi firmami napříč segmenty i velikostmi. Nejohroženější jsou hotely, restaurace a související služby. U malých podniků se až 47 % majitelů obává, že se ocitnou v druhotné platební neschopnosti.

Česká ekonomika začíná silně pociťovat dopady vládních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Mezi nejvíce postižená odvětví patří restaurace, hotely, kavárny i cateringové a související služby – především pak ty nejvíce navázané na turistický průmysl. Přestože firmy se zatím převážně nechystají propouštět nebo čekají na konečné podmínky kurzarbeitu, zhoršení platební morálky a snižování výroby i zakázek registrují už nyní.

Čím menší podniky, tím větší riziko

Z průzkumu KZPS dále vyplývá, že největší obavy z přerušení nebo omezení výroby mají malé a střední podniky – většina z nich plánuje omezení výroby až o 40 %. Téměř polovina z nich (47 %) také počítá s tím, že se v krátkodobém horizontu dostane do druhotné platební neschopnosti. Již více než polovina (54 %) firem zaznamenává zpoždění plateb u odběratelů – případně jim lhůty splatnosti musí prodlužovat (12 %).

„V současnosti platí, že čím menší je podnik, tím větší jsou u majitelů obavy do budoucna. U velkých podniků je situace v rámci produkce takřka opačná. Firmy nad 250 zaměstnanců většinou disponují dostatečnými finančními rezervami a některé dokonce hledají nové zaměstnance. Vůbec nejméně ohrožené se cítí státní podniky nebo společnosti se státní účastí,“ popisuje situaci Jan Wiesner, předseda KZPS ČR.

Opatření jsou nedostatečná

KZPS ČR uskutečnila průřezový průzkum napříč ekonomickými segmenty a mezi firmami všech velikostí. Sledovány byly kategorie s méně než 50, 50-250 a více než 250 zaměstnanci. Bezesporu sjednocujícím prvkem se ve všech odvětvích a skupinách stala především všeobecná nespokojenost s dosavadními opatřeními vlády – jen 21 % firem je považuje za dostatečná.

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb.
Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz.

Newsletter