Duetsche Bank plánuje odpis své retailové pobočky Postbank

Německá banka Deutsche Bank plánuje v rámci restrukturalizace odpis hodnoty své retailové pobočky Postbank, a to bezmála o třetinu.

Účetní hodnota Postbanky by se měla snížit se současných 4,5 miliardy euro na 2,8 miliardy. Důvodem je fakt, že současná hodnota se jak z hlediska možného IPO či prodeje pobočky zdá naprosto nedosažitelná.

Duetsche Bank se podle informací agentury Reuters plánuje Postbank zbavit. Hlavním důvodem je nejen osekání celkové rozvahy, rovněž i snaha o splnění regulatorních pravidel Basel III, konkrétně se jedná o poměr vlastních zdrojů na celkových aktivech (tzv. leverage ratio). Tento ukazatel se aktuálně nachází na 3,5 %, což je sice v souladu s minimem na 3 %, ale zároveň jde o nejmenší číslo v rámci evropského bankovního sektoru, proto by ho Deutsche Bank chtěla navýšit.

Newsletter