Důvěra v českou ekonomiku mírně klesá vlivem zhoršení u firem

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) v meziměsíčním srovnání mírně poklesl o 0,4 bodu na rovných 10 bodů. Indikátor důvěry podnikatelů se v porovnání s únorem také mírně snížil o 0,6 na 11,6 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu, ve stavebnictví se nezměnila, ve vybraných odvětvích služeb a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se nezměnil. Ve srovnání s hodnotami v březnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v březnu důvěra podnikatelů meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu, zatímco celková důvěra v odvětví stavebnictví se v březnu meziměsíčně nezměnila a v odvětví obchodu se důvěra oproti únoru snížila o 5 bodů. Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v březnu důvěra meziměsíčně snížila o 3 body. 

Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu meziměsíčně nezměnil a v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření v březnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace, stejně tak se téměř nezměnily i obavy ze zvýšení nezaměstnanosti. Obavy z jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s lednem téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se v porovnání s minulým měsícem zvýšily.

Newsletter