Dva svazy budou spolupracovat v oblasti rozvoje moderní energetiky

Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz moderní energetiky se dohodly na spolupráci v oblasti rozvoje moderní energetiky formou vzájemného členství v obou organizacích. Společně tak vytváří silnou legislativně odbornou platformu, jejímž cílem je podporovat rozvoj moderní energetiky a udržitelných nízkouhlíkových technologií, která budou přínosem jak pro ekonomiku ČR a její konkurenceschopnost, tak pro konečného spotřebitele.

„Globální rozvoj nových nízkouhlíkových řešení v energetice představuje obrovskou příležitost pro český průmysl, proto chceme podpořit kvalitní nastavení podmínek pro jejich rozvoj také v České republice. Svaz moderní energetiky je pro nás ideálním spojencem, neboť expertně zahrnuje průřez jednotlivých součástí progresivních technologií,“ uvádí k uzavření spolupráce Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

„Naším cílem je vytvořit pro český energetický průmysl a vývojová pracoviště takové podmínky, které by jim umožnily stát se příslovečným tygrem v oblasti inovativních řešení pro 21. století. Právě spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů nám přináší cenné zkušenosti z legislativní oblasti a pracovních skupin napříč jednotlivými obory českého hospodářství. Moderní energetika tak pro svůj další rozvoj získává silný hlas, který bude moci zaznít například při jednáních tripartity,“ uvádí k nové spolupráci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky ČR.

Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz moderní energetiky se společně zaměří například na zlepšení čerpání podpory v rámci Operačních programů podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které umožňují firmám zvýšit energetickou efektivnost svého podnikání nebo získat výrobny energie z obnovitelných zdrojů pro pokrytí vlastní spotřeby. Současně se společně zapojí do připravovaných klíčových změn legislativy: novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona.

Newsletter