Euro umazává proti dolaru část včerejších ztrát a posouvá se nad 1,1640 EURUSD: Měny regionu mírně sílí. Koruna se po včerejším oslabení obchoduje nad 25,60 za euro, je tedy nejslabší od července.

Dva ze 3 občanů věří, že technologičtí giganti mají větší moc než EU

Uskupení EUROPE FOR CREATORS zveřejnilo výsledky nového průzkumu veřejného mínění ve vybraných evropských státech, který zjistil, že naprostá většina respondentů (87 %) podporuje vznik zákonů na ochranu práv umělců. Průzkum dále odhalil obavy, že internetové platformy ohrožují demokracii v Evropě – 67 % se domnívá, že platformy mají větší moc než Evropská unie, a 61 %, že jejich vliv přímo narušuje suverenitu a nezávislost evropských států.

Internetový průzkum, zpracovaný společností Harris Interactive, vyzpovídal 6 600 občanů starších 18 let ze Španělska, Itálie, Německa, Polska, České republiky, Rumunska, Řecka a Francie (tedy zemí, kde se o směrnici nejvíce diskutuje), aby pomohl porozumět vnímání vztahů mezi EU, internetovými platformami a ochranou a odměňováním tvůrců. Na tyto státy připadá v Evropském parlamentu 60 % poslanců, v diskuzích o směrnici jsou proto rozhodujícím činitelem.

„Tyto výsledky jsou do očí bijící a měly by europoslancům posloužit jako poslední budíček před hlasováním o směrnici plánovaným na 12. září. Rovnováha sil musí být obnovena ve prospěch tvůrců a občanů Evropské unie,“ řekla Véronique Desbrosses, generální manažerka European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC). „Evropští poslanci mají budoucnost Evropské unie ve svých rukou. Lidé promluvili, teď musí jednat zákonodárci.“

Průzkum přinesl i některé další zajímavé výsledky:

66 % respondentů věří, že se internetové platformy s tvůrci, jejichž obsah na svých stránkách využívají, nedělí spravedlivě o své zisky. Nejvíce zastánců má tento názor ve Francii (76 %) a v Německu (72 %).

81 % respondentů zastává názor, že by platformy měly spravedlivěji odměňovat mediální organizace. Největší množství lidí, kteří jsou jednoznačně pro vznik nové legislativy, je v Německu (43 %) a Rumunsku (41 %).

„Jedná se o vůbec první průzkum, který se zaměřil na vnímání vlivu globálních technologických gigantů na fungování demokracie v Evropě. Jeho výsledky jednoznačně ukazují, že evropští občané očekávají  činy,” řekl Jean-Daniel Lévy, ředitel názorové sekce společnosti Harris Interactive.

Průzkum je součástí iniciativy, kterou minulý týden spustilo EUROPE FOR CREATORS, uskupení občanů, tvůrců a organizací bojujících za podporu směrnice o autorském právu. Jejím cílem je uvést na pravou míru dezinformace, které o chystané směrnici kolují, podat vysvětlení k důležitým otázkám a oblastem, kterých se směrnice dotkne, a poukázat na důležitost hlasování ve prospěch směrnice, které je na programu Evropského parlamentu 12. září.

Průzkum probíhal od 24. do 30. srpna 2018 a zaměřil se na reprezentativní vzorek populace v cílových zemích. Více informací o výsledcích průzkumu a o EUROPE FOR CREATORS najdete na www.europeforcreators.eu nebo v konverzaci na Twitteru @EUForCreators pod #EuropeForCreators.

Newsletter