ECB: Jak bude vypadat nákup firemních dluhopisů?

Nákup korporátních dluhopisů bude probíhat prostřednictvím šesti centrálních bank eurosystému (Belgie, Německo, Itálie, Francie, Finsko a Španělsko) a bude podléhat koordinaci ECB. Transakce budou probíhat jak na primárním, tak i sekundárním trhu, přičemž v prvním případě nesmí být obchodováno s dluhovými aktivy státních společností. Všechny bondy budou muset být denominovány v eurech a jejich minimální rating musí být BBB-.

Doba splatnosti bude omezena na minimum šest měsíců a maximum třicet let. Emitentem dluhu pak musí být pouze evropský nebankovní subjekt. Maximální objem nákupu jedné emise byl nastaven na 70 % v základním scénáři.

Newsletter