ECB je připravena upravit všechny nástroje měnové politiky, bude-li to potřeba k zajištění udržitelného směřování inflace k cíli, a to v souladu s závazkem v oblasti symetrie inflačního cíle

Newsletter