Edhance učitelům dává možnost vytvářet kvalitní a interaktivní digitální výuku, český startup svůj nástroj RE:FORM dostal do prestižního evropského programu Impact EdTech

Český startup z Ústí nad Labem Edhance se již od roku 2016 věnuje digitalizaci vzdělávání a pomáhá školám držet krok s rychle rostoucími technologickými možnostmi 21. století. Společnost za své edukativní programy již získala řadu ocenění. Její digitální platformu pro správu a realizaci výuky využívá přes 400 škol, 700 učitelů a téměř 10 000 žáků. Nyní slaví další velký úspěch. S nástrojem RE:FORM, který učitelům umožňuje vytvářet vlastní interaktivní digitální vzdělávací obsah pro jejich žáky, se zařadila jako jediný český projekt mezi vítěze výběrového řízení do inkubačního a akceleračního programu Impact EdTech. V první inkubační fázi již společnost získala grant ve výši 2,2 milionu korun.

Impact EdTech je prestižní program pro startupy a malé podniky, za kterým stojí Evropská komise. Jeho cíl je jednoduchý – hledat a podporovat inovativní projekty, které mají potenciál posouvat vzdělávání a využívat při tom technologie, které 21. století nabízí. Platforma Edhance obstála v konkurenci 278 přihlášených projektů ze 38 zemí světa a zařadila se mezi 17 vítězů, kteří se do programu dostali. Stala se tak teprve druhým startupem z Česka, kterému se to povedlo. Tím prvním byl v závěru minulého roku startup Vividbooks.

Program Impact EdTech nabízí hybridní model inkubace a akcelerace

Vybrané vítězné projekty v rámci programu čekají dvě fáze – inkubační a akcelerační. V inkubační fázi projekty obdrží potřebnou podporu k vyvinutí minimálního životaschopného produktu (tzv. minimum viable product, MVP). Ta zahrnuje grant od Evropské unie ve výši až zhruba 2,2 milionu korun (87 388 eur) a také vouchery na mentoring. Na konci této fáze produkt čeká testování experty v oblasti vzdělávání.

Projekty, jejichž MVP na konci první fáze prokážou nejlepší výsledky, postoupí do další fáze – akcelerační. V té dostanou další podporu, aby svůj produkt mohly uvést na evropský trh, která může zahrnovat například pilotní provoz ve školách nebo beta testování, jež umožní zhodnotit dopady a výkonnost řešení. Každý z osmi startupů také obdrží další finanční podporu ve výši až téměř 2,8 milionu korun (110 000 eur).

Digitální platforma pro vzdělávání 21. století

Startup Edhance vznikl v roce 2016, kdy začal vyvíjet digitální vzdělávací materiály a poté i platformu pro školy i žáky. Ta jim nabízí virtuální vzdělávací prostředí, které mohou využít učitelé pro správu a realizaci jak běžné, tak distanční výuky. K jejímu zkvalitnění mají k dispozici vzdělávací materiály, jako jsou interaktivní prezentace, simulátory, videa či animace pro předměty v oborech STEM – pro matematiku, fyziku, chemii a informatiku. Pro žáky je to zase místo, kam „chodí do školy“ – naleznou zde výukové materiály, vypracovávají zde úkoly a mají zde cvičení či testy.

Do inkubačního a akceleračního programu Impact EdTech se Edhance přihlásilo s novým nástrojem RE:FORM. Ten učitelům umožňuje vytvářet si pro svou výuku vlastní kvalitní výukové aktivity, které dalece přesahují možnosti tradičních nástrojů, jako je PowerPoint. Pedagogové si s pomocí RE:FORM mohou připravit interaktivní cvičení, domácí úkoly nebo testy a pro jednoduchost a rychlost využít širokou knihovnu předpřipravených šablon. Vytvořené aktivity pak mohou učitelé využít jak v platformě Edhance, tak samostatně mimo ni.

„Začali jsme naši aplikaci s výukovými programy v oborech STEM, které již využívá 120 platících škol, 404 škol včetně free verze, 725 registrovaných učitelů a téměř 10 000 registrovaných žáků. Od nich jsme získali rozsáhlou zpětnou vazbu a načerpané zkušenosti využíváme při dalším rozšiřování funkcionalit platformy. Nový nástroj RE:FORM učitelům ulehčí přípravu kvalitní výuky, která žákům poskytne nejen individualizovaný přístup, jenž reflektuje jejich schopnosti a dovednosti, ale také interaktivnější zážitek ze studia i během náročné online výuky. Tam totiž dosud stále dominují powerpointové prezentace komentované přes Zoom, což pozornost dítěte zkrátka nemá šanci udržet. Věříme, že nástroj RE:FORM stejně jako platforma Edhance umožní školství učinit další krok vpřed v poskytování kvalitního studia v masovém měřítku. A to skrze jednoduše škálovatelné digitální řešení dostupné pro všechny a odkudkoliv,“ říká Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel a CCO Edhance.

Společnost očekává, že trh s digitálním vzděláváním se bude v následujících letech rychle měnit. „Pandemie úplně odhalila, jak zoufale potřebuje školství urychlit digitalizaci. Školy začaly individuálně implementovat digitální řešení a všichni učitelé museli začít tvořit studijní materiály v digitální formě. Jenom v zemích visegrádské čtyřky je přes 47 tisíc základních a středních škol s čtvrt milionem učitelů a více než 7 miliony žáků. Jedná se o obrovský trh, ve kterém vidíme obrovský obchodní potenciál,“ dodává Rejchrt.

Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách nejen v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nemají dostatečný prostor. Edhance školám nabízí multiplatformní aplikaci s virtuálním vzdělávacím prostředím, které slouží ke správě výuky a obsahuje širokou nabídku komplexních výukových materiálů. Studenti se díky Edhance seznamují s předměty v oboru STEM (matematika, fyzika, chemie a informatika), se základy finanční a mediální gramotnosti, se zásadami zdravé životosprávy a s možnostmi budoucího uplatnění na pracovním trhu. Učitelé si pak sami rozšiřují své digitální kompetence.

Newsletter