Edhance uvádí komplexní digitální balíček předmětů STEM

Vzdělávací startup Edhance, který přináší školám digitální vzdělávací obsah a modernizuje současnou výuku v Česku, v těchto dnech spouští demoverzi ke kompletnímu digitálnímu balíčku STEM předmětů. Celoroční vzdělávací program určený pro žáky druhého stupně základních škol je postaven tak, aby žáky bavil a vyvolal v nich zájem o tyto klíčové předměty pro život v 21. století. Výukový materiál zábavnou a srozumitelnou formou vzdělává školáky v předmětech fyzika, chemie, matematika a informatika, které jsou nejen podle zakladatelů startupu nezbytné pro pokračování nynějšího technologického a vědeckého pokroku. Řešení Edhance školám nabízí celoroční úvod do dané problematiky, a to v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy, doporučenými standardy a podkladovou studií pro reformu RVP. Demoverze k předmětům jsou dostupné již nyní, aby si učitelé mohli všechno v klidu vyzkoušet již přes prázdniny. Plnohodnotná verze bude poté k dispozici s novým školním rokem.

„Technologické inovace vznikají rychlostí, o níž se sci-fi autorům ani nesnilo. Ve stejně zběsilém tempu se vyvíjejí také nové pracovní pozice. Aby dnešní žáci uspěli na budoucím trhu práce, znalosti v takzvaných STEM předmětech pro ně budou klíčové,“ vysvětluje důvody vzniku programu Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance.

Nadchnutí pro výuku ve škole i na dálku

Komplexní výukový program předmětů fyzika, chemie, matematika a informatika reaguje na potřeby škol a funguje jako základní stavební prvek znalostí, které budou stát na pevných základech s prostorem pro postupný rozvoj. Aktuální koronavirová krize s nuceným uzavřením škol ukázala, že pro tyto předměty nejsou dostupné téměř žádné kvalitní materiály a ve formě distanční výuky nebyli kantoři v mnoha případech schopni látku vysvětlit. I s touto variantou program již počítá, a proto obsahuje, kromě učebnic, i různé cvičení, pracovní listy a domácí úkoly nebo testy. Velkou výhodou materiálů jsou pravidelné aktualizace, včetně reflektování revize RVP daných předmětů. Mladá generace potřebuje v této oblasti nadšení, motivaci a porozumění, proto se na vzniku tohoto balíčku podíleli kromě učitelů také odborníci na reklamu a na behaviorální chování. Díky nim je styl komunikace přizpůsoben mladší cílové skupině, která s moderními technologiemi v podstatě vyrostla.

Co obsahuje demobalíček?

  1. Fyzika

Demoukázka je určena pro žáky 6. tříd, ve kterých se učivo zaměří na látky a tělesa, měření fyzikálních veličin nebo elektromagnetické a světelné zdroje.

  1. Matematika

Ochutnávka tohoto předmětu obsahuje materiály vhodné pro 5. ročník ZŠ. Látka je zaměřena na čísla a početní operace, geometrii v rovině a prostoru či nestandardní aplikační úlohy a problémy.

  1. Chemie

Ačkoli má chemie pro mnoho lidí až odstrašující konotaci, demoverze tohoto předmětu obsahující materiály vhodné pro 8. ročník ukáže, že není čeho se bát. Materiály jsou zaměřeny na témata jako pozorování, pokus a bezpečnost práce, směsi a chemické reakce nebo částicové složení látek a chemické prvky.

  1. Informatika

Informatika na základním školství bývá často opomíjený předmět, přitom jde o klíčové téma pro úspěch v 21. století, a to nejen v profesním, ale i v běžném životě. Pro Edhance to byl pilotní předmět, který vyvinula již v roce 2018, a slouží jako úvod do daného předmětu pro 5.–7. ročník základních škol. Obsahuje cvičení zaměřená na základy práce s počítačem, vyhledávání informací a komunikace či zpracování a využití informací.

Aplikace Edhance přináší multiplatformní řešení bez nutnosti instalace a je pro uživatele snadno ovladatelná. Veškeré informace o STEM balíčku jsou dostupné na webu www.edhance.cz, kde probíhá také registrace pro testování všech zmíněných materiálů. Vše je zdarma a stačí pouze vyplnit registrační formulář.

Více o Edhance
Edhance přináší školám digitální vzdělávací obsah s využitím jejich stávajících technických možností. Cílem společnosti je modernizovat výuku ve školách v České republice kombinací atraktivních technologií, spolupráce se zkušenými lektory a přípravy výukových programů, které ve školních osnovách často nedostávají dostatečný prostor. Studenti se díky Edhance seznamují například se základy finanční gramotnosti, zdravého životního stylu nebo uplatnění na trhu práce budoucnosti. Nedávno Edhance spustil první celoroční vzdělávací program s názvem Informatika určený pro žáky pátých tříd základních škol, který poutavou formou nabízí informace v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

Newsletter