Dolar posiluje v dolarovém indexu i proti euru. Společnou měnu oslabily komentáře z ECB hovořící o prostoru pro snížení sazeb a možnosti zasáhnout v případě posilování kurzu. Měny regionu oslabují. Koruna nejprve zpevnila pod 26,00 za euro, a byla tak nejsilnější do března. Aktuálně zisky umazává směrem zpět k 26,10 za euro.

EET se bude týkat kempů, cateringu nebo i některých menz

Mezi stravovací a pohostinské služby, kterých se bude od 1. prosince týkat elektronická evidence tržeb, patří vedle hotelů a restaurací i kempy, stánky s občerstvením, cateringové firmy nebo menzy. Vyplývá to z klasifikace ekonomických činností (NACE), na kterou přímo odkazuje schválený zákon. Zároveň ale uvádí, že evidovanými tržbami nejsou ty ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením.

Podle zákona se evidence tržeb nebude týkat příspěvkových organizací. V případě školních jídelen nebo menz si tak podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí budou muset přístroj pro evidenci tržeb pořídit soukromé školy, které jídlo prodávají i dalším lidem.

Podle dřívějších informací z tisku se také bude elektronická evidence tržeb týkat například kadeřnic nebo dalších pracovníků ve službách, kteří nabídnou klientovi kávu a tu pak samostatně účtují. Stejně tak evidenci tržeb bude podléhat prodej občerstvení v autobusech nebo vlacích.

V souvislosti s tím ovšem evidovanou tržbou nebudou podle zákona platby jízdného placené v dopravních prostředcích, tržby z osobní železniční dopravy nebo na palubě letadel.

Místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních Zuzana Pšeničková upozornila, že do evidence tržeb spadají vedle plateb v hotovosti nebo stravenkami i platby platební kartou přes platební terminál, nebo dokonce platby kartou přes platební brány. Platby přes platební brány přitom podle ní budou zřejmě vyvolávat problémy. „Podnikatel vidí uskutečnění platby až na výpise z banky, tudíž dochází k časové prodlevě mezi okamžikem uskutečnění platby a okamžikem připsání platby na účet. Takže se bude zřejmě běžně stávat, že plátci DPH budou generovány doklady automaticky po zadání volby, že bude placeno prostřednictvím platební brány, a pokud k platbě nakonec nedojde, budou muset být tyto platby stornovány,“ uvedla.

Od září začne Finanční správa přidělovat autentizační údaje, tedy unikátní přístupy, k evidenci tržeb obchodníkům a od listopadu začne zkušební provoz celého systému.

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. Každý druh ekonomické činnosti tak má přiřazen kód.

Klasifikace ekonomických činností (NACE), které se bude v první fázi podle zákona dotýkat zavedení elektronické evidence tržeb. (kódy 55 a 56)

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55 Ubytování
55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10.1 Hotely
55.10.2 Motely, botely
55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení
55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.3 Kempy a tábořiště
55.30 Kempy a tábořiště
55.9 Ostatní ubytování
55.90 Ostatní ubytování
55.90.1 Ubytování v zařízených pronájmech
55.90.2 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55.90.9 Ostatní ubytování j. n.
56 Stravování a pohostinství
56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
56.21 Poskytování cateringových služeb
56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb
56.29.1 Stravování v závodních kuchyních
56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách
56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
56.3 Pohostinství
56.30 Pohostinství

Zdroj: ČSÚ

Newsletter