EIT InnoEnergy a SolarPower Europe zakládají Evropskou solární iniciativu

Evropská solární iniciativa, Evropskou komisí podporované a průmyslem pohaněné úsilí, si klade za cíl obnovit odvětví fotovoltaiky v Evropě, a uspokojit tak rostoucí zájem o solární energii. Poptávka se odhaduje na 20 GW ročně pro následující dekádu, což znamená navíc 40 miliard euro obratu pro země EU a vytvoření na 400 000 pracovních míst.

EIT InnoEnergy a SolarPower Europe spouští Evropskou solární iniciativu (ESI) za podpory evropské komisařky pro energii, Kadri Simson, a komisaře EU pro vnitřní trh, Thierry Breton. ESI urychlí evropskou agendu v oblasti klimatu a hospodářského oživení, a také přispěje k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu.

ESI si klade za cíl obnovit silný fotovoltaický výrobní průmysl napříč Evropou, od vstupních surovin po recyklaci, který uspokojí dalších 20 GW roční energetické poptávky na příští desetiletí. Celé odvětví ročně vygeneruje 40 miliard euro a vytvoří na 400 000 nových pracovních míst.

Walburga Hemetsberger, CEO SolarPower Europe, uvádí: „Jako nejlevnější a na pracovní pozice nejnáročnější obnovitelná technologie, je solární energie připravena splnit cíle Zelené dohody pro Evropu a „zeleného“ oživení. Pozorujeme potřebu pro rozšiřování výrobních aktivit v EU na základě růstu domácích trhů v roce 2020 pandemii COVID-19 navzdory, a také díky dlouhodobé snaze evropských technologických společností. Po úspěšném spuštění akcelerátoru solární výroby v květnu 2020, jsme potěšeni dalším posílením solárního průmyslu, a to v podobě Evropské sluneční iniciativy, vytvořené společně s EIT InnoEnergy.“

Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy, vysvětluje: „Zajištění strategických hodnotových řetězců, které urychlují energetický přechod, je posláním EIT InnoEnergy. ESI pro fotovoltaický průmysl je naším třetím takovým projektem, po bateriích (EBA) a vodíku (EGHAC). Kombinace požadavků národního energetického a klimatického plánu (NECPs), nízké nároky na kapitál, pozoruhodné úspěchy ve vývoji evropských technologií a návratnost investic do tohoto sektoru, vytvořily živnou půdu pro znovuzrození evropské fotovoltaiky. Evropa se poučila ze svých předchozích zkušeností a vzhledem k silnému a jasnému politickému a obchodnímu rámci Zelené dohody pro Evropu bude škálování a rychlost realizace klíčem k naplnění potenciálu fotovoltaiky. “

ESI kombinuje vzkvétající ekosystém fotovoltaických hráčů, který v průběhu let vytvořil SolarPower Europe, a úspěšný plán Evropské bateriové aliance vedené EIT InnoEnergy s její Byznysovou Investiční Platformou (BIP). BIP je navržena tak, aby překlenula propast mezi společnostmi, investory, odběrateli a dodavateli. Zkracuje proces uzavíraní investic, snižuje rizika, zrychluje a zvyšuje odolnost investičních případů ve všech požadovaných dimenzích (technologie, tým, dodavatelský řetězec, životní prostředí, udržitelnost, odběratelé).

Kadri Simson, komisařka pro energetiku EU, uvádí: „Budoucnost evropského energetického systému je obnovitelnost, a sluneční energie v tom hraje důležitou roli. K rychlému rozšíření zelené energie potřebujeme poznatky a spolupráci řady odvětví. Jsem proto velmi nadšená, že jsem u vzniku Evropské solární iniciativy, která, jak věřím, podpoří rozvoj fotovoltaických systémů v Evropě.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh EU, dodává: „Úspěšná průmyslová transformace vyžaduje partnerství mezi relevantními stakeholdery. Proto vítám a podporuji Evropskou sluneční iniciativu a doufám, že se brzy bude těšit pozornosti investorů, protože se jedná o obrovskou byznysovou příležitost. Vidíme i zvýšený zájem členských států o posílení fotovoltaiky v Evropě. Projekty jako Evropská solární iniciativa jsou velmi důležité pro posílení odolnosti našich průmyslových ekosystémů, snižování kritických závislostí na mimoevropských dodavatelích, a samozřejmě k vytváření kvalitních a stabilních pracovních míst.“

O EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy je motorem pro inovace a podnikání v oblasti udržitelné energie v celé Evropě i mimo ni.

EIT InnoEnergy zainvestovalo či mentorovalo 380 inovátorů v oblasti udržitelné energie. Více než 40 z nich se věnuje obnovitelné výrobě.

EIT InnoEnergy podporuje a investuje do inovací v každé fázi společnosti a využívá svůj jedinečný specializovaný ekosystém více než 500 partnerů v oblasti udržitelné energie. EIT InnoEnergy investovalo od roku 2010 více než 600 milionů euro a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

O SolarPower Europe

SolarPower Europe je sdružení vedené jeho členy, které zastupuje organizace aktivní v celém řetězci solární energetiky. Jeho posláním je zajistit, aby solární energie byla tím nejvyužívanějším zdrojem energie do roku 2030. Sdružení vede své členy k tomu, aby se fotovoltaika stala jádrem udržitelného, inteligentního, bezpečného a inkluzivního energetického systému za účelem dosažení klimatické neutrality v EU před rokem 2050.

Newsletter