EK: ČR by měla zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí

Česká republika by měla letos a příští rok zapracovat na dlouhodobé udržitelnosti svých veřejných financí, na snižování překážek pro investice nebo na vyšší atraktivitě učitelské profese. V pravidelných doporučeních, která mají napomoci hospodářskému růstu, k tomu Česko vybídla Evropská komise.

V souvislosti s veřejnými penězi komise ve svém pravidelném každoročním materiálu připomíná možná budoucí rizika v systému zdravotní péče či v penzijním systému vzhledem ke stárnutí populace.

Český fiskální rámec komise ve svém dokumentu považuje za jeden z nejslabších v celé evropské osmadvacítce a ČR by proto měla přijmout změny potřebné k jeho posílení.

Komise doporučuje zlepšení investičního prostředí, především snížením regulačních a administrativních bariér, a to zejména v takových oblastech jako doprava a energetika. Zlepšit by se měla dostupnost elektronických služeb státní správy. Doporučení se zmiňuje také o potřebě učinit zbývající protikorupční reformy a zlepšit způsob, jakým jsou přidělovány veřejné zakázky.

Česko by se podle Bruselu mělo rovněž více věnovat problematice vzdělávání. Pomoci by tomu měla nejen větší provázanost mezi akademickým světem a firmami, ale také snaha zvýšit atraktivitu učitelského povolání, poznamenala komise.

Stejně jako v minulých letech unijní exekutiva v doporučeních pro ČR upozorňuje na potřebu většího zapojení znevýhodněných dětí, včetně dětí romských, do škol a školek. Odstranit je také třeba překážky, které brání v přístupu na pracovní trh méně zastoupeným skupinám, například ženám.

Newsletter