Ekonomický komentář ČBA: Objemy nových úvěrů byly loni rekordní nejen u úvěrů na bydlení, ale i úvěrů podnikům či spotřebitelských úvěrů

Loňský rok byl rekordní z pohledu nově poskytnutých úvěrů (bez refinancování), a to nejen u úvěrů na bydlení, ale také u spotřebitelských úvěrů a úvěrů poskytnutých bankám nefinančním podnikům. Všechny zmíněné kategorie rostly meziročně dvouciferným tempem a byly také výrazně nad hodnotami běžnými před příchodem pandemie. Úvěrový impulz do ekonomiky byl tak v loňském roce rekordní, což sice přispělo k růstu, ale také působilo proinflačně. V letošním roce bude tento kanál z titulu růstu sazeb ČNB podstatně slabší. U podnikových úvěrů začíná být více patrná preference cizoměnových úvěrů, což pravděpodobně souvisí s růstem korunových úrokových sazeb a větším zájmem firem o eurové financování.

ČNB koncem ledna zveřejnila úvěrovou statistiku za prosinec a celý rok 2021 s detaily úvěrového vývoje jak pro nefinanční podniky, tak domácnosti.

Úvěry na bydlení: Jak již naznačila dříve zveřejněná čísla ČBA Hypomonitor, loňský rok byl zcela výjimečný z pohledu nově poskytnutých hypoték. Dle oficiálních čísel ČNB tuzemské banky a stavební spořitelny poskytly nové hypotéky v objemu 367,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 151 mld. Kč, tj. 70 %. Dle dat ČBA Hypomonitoru dosáhl celkový objem čistě nově poskytnutých hypoték necelých 380 mld. Kč, mírně vyšší hodnota je dána několika metodickými rozdíly, mimo jiné například zahrnutím i hypoték domácnostem pro koupi nebytových nemovitostí. Objem úvěrů na bydlení, což je širší statistika, která zachycuje nejen hypotéky, ale například i menší úvěry na rekonstrukci bez požadavku na zástavu nemovitosti, pak dosáhl v loňském roce 408 mld. Kč (+63 % yoy), zatímco v doposud rekordním roce 2020 to bylo 250 mld. Kč. Ve všech zmíněný případech jde o čísla bez refinancování či refixací .

Spotřebitelské úvěry: Vyšší objem nově poskytnutých úvěrů v loňském roce zaznamenaly i spotřebitelské úvěry, které dosáhly 91 mld. Kč, což představuje oproti roku 2020 pětinový nárůst. Obecně jde i o vyšší objemy, než byly poskytnuty v předcovidových letech. Dopad zvyšování úrokových sazeb ČNB do sazeb spotřebitelských úvěrů byl doposud mírnější, jelikož zde dopad tlumí prostor ve snižování marží, které jsou u těchto typů úvěru vyšší. Průměrná sazba se tak ke konci roku pohybovala jen o desetinu procenta nad úrovni z počátku roku 2021, a na konci roku činila 8 %.

Podnikové úvěry: Rekordní objem nově poskytnutých úvěrů pak zaznamenaly také úvěry podnikům, kde se objem přiblížil hodnotě 650 mld. Kč, zatímco dosavadní rekordní rok 2015 nepřesáhl 500 mld. Kč. K silnější úvěrové dynamice přispěly i podpůrné covidové programy. Ty od svého začátku po vypuknutí pandemie do konce roku 2021 činily přes 72 mld. Kč, nicméně v samotném roce 2021 přispěly kolem 31 mld. Kč, zbývající částka byla poskytnuta již v roce 2020. Zatímco průměrná úroková sazba u nových podnikových úvěrů byla zkraje roku 2021 na úrovni 1,5 %, na konci roku se již dostala k hranici 4,5 %, mírně nižší pak byla u úvěrů nad 30 mil Kč, případně úvěrů s delší fixací.

Co z toho plyne: Celkový objem nových úvěrů poskytnutých v loňské roce a případný uvěrový impulz byl tak loni rekordní a přiblížil se 19 % HDP. V letech před pandemií se pohyboval mezi 12 a 13 % HDP. Část tohoto impulzu však uvidíme patrně ještě letos, a to u úvěrů na bydlení. Vyšší než obvyklý nesoulad mezi objemem nově poskytnutých úvěrů na bydlení (které do statistiky vstupují po podpisu smlouvy) a změnou celkového stavu úvěrů (které do statistiky vstupují až při čerpání úvěrů) naznačuje, že v letošním roce bude stále čerpán vysoký počet úvěrů na bydlení, které byly schváleny ještě v loňském roce. Tento efekt bude mírně tlumit slabší zájem o nové hypoteční úvěry z titulu vyšších úrokových sazeb, celkově však bude úvěrový impulz v letošním roce podstatně slabší, než v roce 2021, což bude sice měně podporovat růst skrz investice a spotřebu domácností, ale také působit méně proinflačně.

V datech z konce roku je patrný také zvyšující se zájem podniků o eurové financování, jelikož podíl cizoměnových korporátních úvěrů začal v posledních měsících loňského roku opět růst a přiblížil se hranici 35 %. Cizoměnové půjčky se však vykazují v databázi ČNB v korunách, pokud koruna oslabí, znamená to z titulu přecenění slabším kurzem vyšší objem FX půjček vyjádřených v korunách a naopak. V prosinci sice absolutní korunový objem FX půjček stagnoval, ale jen díky posílení koruny. Pokud bychom podíl cizoměnových půjček očistili o uvedené kurzové změny, podíl cizoměnových úvěrů by byl koncem minulého roku již historicky nejvyšší.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter