Ekonomové států V4 řešili mj. brexit a konkurenceschopnost Evropy ve srovnání s USA

Česká společnost ekonomická a Slovenská ekonomická asociace ve spolupráci s Maďarskou ekonomickou asociací a Mendelovou univerzitou v Brně uspořádaly konferenci u příležitosti výročí 30 let obnovení tržního hospodářství v zemích Visegrádské čtyřky. Akce se konala ve dnech 11. až 13. září. 

„Je potěšující, že se koná společná konference ekonomických asociací středoevropského regionu, která je příležitostí pro prezentaci toho nejlepšího z ekonomického výzkumu našich zemí,“ poznamenal při zahájení prezident ČSE Kamil Galuščák.

Hlavními řečníky byli Paul De Grauwe z London School of Economics a Ľuboš Pástor z Národní banky Slovenska, který je také profesorem financí na University of Chicago. Paul De Grauwe ve své přednášce vyzdvihl otázky definice inflačních cílů centrálních bank vyspělých zemí ve světle převládající nízké inflace a nízkých úrokových sazeb. Na základě svých empirických výsledků doporučil cílovat inflaci v rozmezí 3 až 4 procenta. Ľuboš Pástor se věnoval otázkám globalizace a nárůstu populismu, jeho ekonomickým dopadům i motivům v souvislostech s událostmi posledního desetiletí jako brexit a výsledky amerických prezidentských voleb.

Současné výzvy evropské ekonomické integrace diskutovali Marek Mora (viceguvernér ČNB), Anna Trzecińska (viceprezidentka Národní banky Polska), Szabolcs Fazakas (poradce maďarského premiéra) a Ľuboš Pástor. V panelové diskusi, kterou moderoval Paul De Grauwe, zazněla témata jako konvergence, konkurenceschopnost Evropy ve srovnání s USA a Čínou, brexit, dopady demografických změn a migrace, kvalita institucí či aktuální výzvy pro měnovou politiku eurozóny. Účastníci debaty se shodli, že pro udržení stability a míru v Evropě je důležitá ekonomická prosperita.

Na konferenci bylo prezentováno více než 100 vědeckých studií od 211 autorů z více než 100 institucí a 20 zemí světa. Diskutovány byly téměř všechny oblasti ekonomie, od historie ekonomického myšlení, financí a behaviorální ekonomie až po měnovou a fiskální politiku, trh práce, finanční stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání.

„Obzvláště potěšující je vysoká kvalita prezentovaných příspěvků a diskusí,“ uvedl Svatopluk Kapounek, předseda programového výboru konference a proděkan Fakulty provozně ekonomické Mendelovy univerzity.

Newsletter