Elektromobilita ČEZ rozšíří síť rychlého dobíjení o 63 stanic z grantu

Rychlé dobití elektromobilu při cestách napříč Českou republikou i do okolních zemí se stává stále dostupnější. Elektromobilita ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, uspěla v evropském grantovém řízení na výstavbu dalších 63 rychlodobíjecích stanic. Jde opět o program Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy instalací dobíjecích bodů podél hlavní silniční sítě TEN-T. ČEZ souběžně staví dobíjecí lokality i z vlastních prostředků.

Dalších 63 nových veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily vyroste u hlavních tahů napříč Českou republikou. Stanice umožňující dobití většiny běžné kapacity baterií během necelé půlhodiny vybuduje v letech 2017–20 Elektromobilita ČEZ díky grantu z evropského programu CEF. Jeho získání nedávno definitivně stvrdila podpisem grantové smlouvy Evropská komise, resp. její výkonná agentura INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Celkový rozpočet projektu je ve výši 2,937 mil. EUR; z toho 2,496 mil. EUR tvoří grant EK a zbylých 15 procent činí spoluúčast ČEZ.

Poprvé získal ČEZ evropské prostředky na výstavbu rychlodobíjecí infrastruktury (projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“) pro elektromobily loni a dosud přinesly vznik celkem 7 stanic rychlého dobíjení (u dálnic D0, D1 a D8). Další desítky dobíjecích míst jsou ve fázi přípravy a vyrostou ještě letos a v roce 2018.

Nad rámec těchto lokalit ČEZ průběžně staví i stanice z vlastních prostředků – letos takto vzniklo nebo v brzké době odstartuje provoz zhruba 10 stanic (rychlodobíjecích i normálních).

„Pro rychlé cestování mezi městy je výstavba rychlodobíjecích zásadní podmínkou. Evropský grant z programu CEF pro oblast Doprava nám umožní výrazně urychlit výstavbu tohoto typu stanic. Je pro nás ctí, že Elektromobilita ČEZ je v této oblasti etablovaným a důvěryhodným partnerem Evropské komise a jsme připraveni kvalitně a spolehlivě naplnit deklarované cíle projektu. Vedle toho rozšiřujeme dobíjecí síť i z vlastních prostředků a současně budujeme nabídku souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

„Jsem hrdý na to, že EU a INEA podpoří projekt, který bude dále rozvíjet elektromobilitu v České republice, posílí přeshraniční interoperabilitu dobíjecích sítí ve střední Evropě a usnadní lidem cestování mezi městy a regiony. Díky programu Connecting Europe Facility tak vznikne 63 nových rychlodobíjecích stanic na hlavních dopravních tazích v rámci EU,“ říká Dirk Beckers, ředitel agentury INEA.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle 35 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i padesátka tzv. stanic normálního dobíjení.

Newsletter