Emise SO2 z uhelných elektráren ČEZ klesly za 35 let o 1,19 mil. tun

Emise oxidu siřičitého z uhelných elektráren ČEZ klesly za 35 let o 1,19 milionu tun.  Oproti maximu z roku 1982 činí pokles 98 procent. Uhelné elektrárny ČEZ prošly po roce 1989 radikální změnou. V nejhorším roce 1982 činily emise oxidu siřičitého 1,21 milionu tun. Loni již jen 25 337 tun.

Obdobně klesly i ostatní emise, popílku, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého aj. Investice do modernizace uhelných elektráren ČEZ probíhaly ve dvou vlnách a dosáhly 200 miliard korun. I díky tomu jsou dnes vrcholky Jizerských a Krušných hor opět zelené a jejich stráně zalesněné zdravými stromy.  

Newsletter