EP Global Commerce předkládá nabídku na převzetí akcií společnosti METRO AG

Společnost EP Global Commerce, a.s. (EPGC) předložila akcionářům společnosti METRO AG dobrovolnou veřejnou nabídku na převzetí všech kmenových a prioritních akcií bez jmenovité hodnoty. Nabídka EPGC je podmíněna mimo jiné tím, že EPGC dosáhne na dostatečný počet akcií nutných k převzetí kontroly nad společností METRO AG.

Nabídková cena za kmenové akcie činí EUR 16.00 a za prioritní akcie EUR 13.80.

EPGC má plnou podporu klíčového akcionáře – společnosti Haniel, od které již v loňském roce získala 7,3 % kmenových akcií METRA. EPGC má v úmyslu podpořit stabilní rozvoj společnosti METRO AG v dynamickém tržním prostředí a zajistit jí tak úspěšnou budoucnost.

Newsletter