ESPIRA Investments otevřela svůj první fond ESPIRA Fund I.

ESPIRA Investments (ESPIRA) úspěšně otevřela 1. prosince svůj první fond ESPIRA Fund I. Jednou z charakteristik fondu ESPIRA je zaměření na společnosti, které mají diverzitní management a jsou v něm zastoupeny ženy i muži. Je to nejen první fond tohoto druhu na středoevropském investičním trhu, ale je unikátní i na celoevropském trhu. ESPIRA je private equity fond investující růstový kapitál do malých a středních podniků v regionu střední Evropy. Tento fond vznikl za podpory Horizon 2020, inovativního programu Evropské unie a Evropského Fondu pro Strategické Investice (EFSI). Za firmou stojí zkušené investiční bankéřky: Andrea Ferancová Bartoňová a Emília Mamajová.

ESPIRA má za cíl investovat prostředky v objemu 800 milionů korun do již etablovaných společností, působících v tradičních sektorech, tj. spotřebního zboží, výroby a služeb. Originální charakteristikou je její investiční podpora cílená i na společnosti s diverzitním managementem složeným vyváženě z žen a mužů. ESPIRA je prvním private equity fondem ve střední Evropě (a zároveň druhým v Evropě), jehož investiční strategie se aktivně zaměřuje i na tyto společnosti, zatímco v USA v posledních letech vznikly už desítky obdobných fondů.

Fond cílí na profitabilní společnosti, s velikostí tržeb od 60 milionů korun a ověřeným business modelem. Primárním záměrem fondu je poskytnout růstový kapitál a zároveň manažerskou podporu podnikatelům v regionu střední Evropy. Partnerské firmy tak budou moci získat řadu výhod z komplexní podpory finančního investora, který jim umožní jejich společnosti dál rozvíjet a uspět v konkurenci.

Jedinečnou kombinaci zkušeností z oblasti private equity a úspěšného podnikání do fondu přinášejí jeho zakladatelky Andrea Ferancová a Emília Mamajová, které mají dlouhodobé zkušenosti jak     ve finančním, tak i v investičním sektoru. Andrea Ferancová přináší do společnosti ESPIRA více jak dvacetileté zkušenosti s podnikáním v nejvyšších patrech mezinárodních financí a investičního bankovnictví. Emília Mamajová má 14 let zkušeností v private equity v regionu střední a východní Evropy. Zároveň se podílela na několika významných investicích napříč různými sektory, a to prostřednictvím jak lokálních, tak i mezinárodních private equity společností.

ESPIRA věří, že zaměřením se na tradičnější sektory a firmy, pro které je důležitá diverzita jejich zaměstnanců a managementu, zaplní existující mezeru na trhu. Obzvláště ve spotřebním sektoru je tato strategie velice účinná, protože 80 % z celkové spotřeby tvoří ženy. To je jeden z důvodů, proč právě manažerské týmy složené vyváženě z mužů a žen dosahují lepších výsledků (vyšší ziskovosti a nižšího rizika) a generují tak i vyšší výnos investorům. Dle jedné z mnoha mezinárodních i lokálních studií, které dokazují tento fakt, byla prokázaná až o 56 % vyšší ziskovost u diverzitních společností.

“Naším cílem je podporovat české a slovenské podnikatele a podnikatelky, kteří vybudovali něco jedinečného a mají nadšení dále rozvíjet svoje podnikání. Chceme být pro ně spolehlivým a transparentním partnerem a pomoci jim nejen formou dodatečného kapitálu, ale také našimi znalostmi a zkušenostmi. Hluboce si vážíme jejich práce a náš investiční přístup je založen na vzájemné spolupráci a respektování stávající firemní kultury,“ vysvětluje Andrea Ferancová, zakladatelka, ESPIRA Investments.

Investiční strategii a kredibilitu fondu ocenil i Evropský Investiční Fond („EIF“), který je největším investorem do private equity fondů v sektoru malých a středních podniků v Evropě a také významný investor v ESPIRA Fund I. „Investice do fondu ESPIRA je v souladu s misí EIF, tedy rozvíjet podnikání a poskytnout malým a středně velkým společnostem přístup k financování. EIF podporuje strategii společnosti ESPIRA, jejímž cílem je přinést hodnotu, posílit diverzitu a vnést investiční „best practice“ do segmentu menších firem ve střední Evropě. Věříme, že ESPIRA zaplní mezeru na trhu. Její tým má skvělé předpoklady, aby identifikoval příležitosti s vysokým potenciálem a schopností růst a uspět na mezinárodních trzích“, komentuje Pier Luigi Gilibert, generální ředitel EIF.

Carlos Moedas, Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace, k tomu dodává: „Je velmi potěšující vidět využití evropských zdrojů na tak dobrý účel. Filozofií fondu ESPIRA je podpořit malé podniky ve střední Evropě, které hledají další růst, a to se specifickým zaměřením na společnosti s diverzitou ve vedení. Jsem přesvědčený, že tyto finanční zdroje se v krátké době dostanou k mnoha inspirativním společnostem.“

Mezi investory fondu patří kromě EIF samotné zakladatelky, lokální rodinné investiční společnosti a čeští i mezinárodní investoři. O investiční strategii fondu ESPIRA i jeho pozici na trhu projevilo zájem několik uznávaných českých podnikatelů, čehož si ESPIRA velmi váží.

Newsletter