Euler Hermes: ČR postoupila mezi světovou elitu v oblasti byznysu

Česká ekonomika je v dobré kondici a pro investory se stává jistější zemí z hlediska obchodního rizika. Výbor pro teritoriální rizika společnosti Euler Hermes se proto rozhodl skokově navýšit České republice rating z úrovně BB1 na A1. Světový lídr v pojištění pohledávek pravidelně monitoruje ukazatele rizik ve všech zemích světa. Jeho ratingové ohodnocení vychází z analýzy stovek ekonomických ukazatelů, jejichž kombinace pomáhá investorům identifikovat ekonomická, politická, obchodní, komerční i finanční rizika.

„K navýšení ratingu pro Českou republiku nás vedlo několik faktorů: zlepšení makroekonomických ukazatelů, které odrážejí pokračování ekonomického růstu, posun k vyváženým fiskálním rozpočtům, snížení veřejného zadlužení pod úroveň průměru Evropské unie, podpora ze strany centrální banky prostřednictvím nízkých úrokových sazeb, vývoj inflace, přebytek v současném státním rozpočtu a zvládnutelná výše zahraničního dluhu,“ komentuje situaci Ed Goos, generální ředitel Euler Hermes pro střední a východní Evropu.

„Za hlavní hrozby v současnosti považujeme pokračující proměnlivost směnného kurzu, která by mohla ohrozit slabší společnosti vystavené měnovým rizikům. Nicméně lze předpokládat, že směnný kurz se ve střednědobém horizontu ustálí. Země získala také lepší postavení v oblasti tzv. struktury podnikatelského prostředí, která reflektuje vnímání regulačního a legislativního rámce, kontrolu korupce a obtížnost podnikání. V této kategorii se Česká republika posunula o 9. míst na 27. pozici. Krátkodobá opatření mají zatím příznivý dopad. Hospodářský růst se pohybuje nad váženým průměrem a platební neschopnost pokračuje v poklesu,“ říká Luděk Obadal, Country Manager společnosti Euler Hermes v České republice.

Česko díky skokovému zvýšení ratingu z BB1 na A1 opustilo společnost Polska, Izraele či Jižní Koreje, přeskočilo Španělsko či Tchaj-wan a zařadilo se po bok Japonska, Irska, Malty, ale třeba také Slovenska. Mezi světovou elitu úrovně AA1 řadí analytici Euler Hermes Rakousko, Dánsko, Belgii, Francii či Spojené státy americké. Naopak nejnižší rating D4 mají Ukrajina, Venezuela, Pákistán nebo Libanon

Newsletter