Evans (Fed): Fed může změnit tempo nákupů aktiv i se zaměřit na jiné délky splatnosti, avšak díky fiskální podpoře tento scénář není očekáván, výnosy dluhopisů rostou díky reálným faktorům a očekávané obnově

Newsletter