Evans (Fed): K dosažení duálního mandátu Fed zbývá ještě dlouhá cesta, k zahájení debaty o možném snížení objemu skupovaných aktiv jsem se ještě ani nepřiblížili, pravděpodobně to nějakou dobu potrvá, než uvidíme významný posun vzhledem k mandátům

Newsletter