Evropská komise chce regulovat on-line platformy

Evropská komise dnes představila návrh nového nařízení, které se věnuje regulaci tzv. on-line platforem. Hlavním cílem tohoto nařízení je vytvořit transparentní a férové prostředí pro malé a střední obchodníky, kteří využívají služeb těchto platforem. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se takové nařízení dotkne především podnikání na zahraničních trzích.

Těžit z navrhovaného nařízení by měli zejména podnikatelé, kteří provozují svou činnost ve velké závislosti na on-line vyhledávačích, srovnávačích či marketplaces. Jedná se tedy například o hotely, obchodníky na webových tržištích či ty, kteří nabízí své služby především v on-line prostředí.

„V České republice není monopolní postavení takových subjektů tak významné, jako je tomu na jiných evropských trzích. Zatímco v západní Evropě patří mezi leadery v prodejích Amazon a vyhledávačům zcela dominuje Google, u nás je konkurenční prostředí jiné. Proto je v tuto chvíli nařízení významné především pro prodej na zmíněných trzích, kterým prakticky vládne omezené množství největších on-line platforem,“ komentuje záměry návrhu výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Z nařízení vyplývají jeho tři hlavní pilíře. Prvním je zvýšení transparentnosti, druhým efektivnější řešení sporů a třetím monitoring ze strany EU. „Především větší transparentnost bude přínosem pro podnikatele, kteří jsou například na prodejích prostřednictvím marketplaces závislí. Provozovatelé platforem by v budoucnu měli představit základní pravidla pro fungování v rámci těchto e-tržišť, nemělo by docházet k neodůvodněným vyřazením obchodníků z platforem a také by měl být zřejmý způsob, jakým dochází k řazení výsledků vyhledávání,“ uvádí Jan Vetyška.

Řešení sporů by měli do budoucna ulehčit nezávislí mediátoři, kteří by zajistili mimosoudní řešení sporů. Větší roli v případných sporech by také mohly mít odborné asociace. „Je nutné zmínit, že se jedná o první návrh nařízení. Čeká nás tedy ještě řada jednání, která mohou jeho podobu ještě změnit. V současné chvíli však věříme, že z hlediska posílení ochrany malých a středních podniků může hrát toto nařízení v budoucnu důležitou, a věřme pozitivní, roli. Je důležité si uvědomit, že i když nyní tato problematika nedopadá na velké množství subjektů, v budoucnu může být situace zcela odlišná, “ uzavřel Jan Vetyška.

Newsletter