Evropská komise kárá Británii za příliš mírnou rozpočtovou politiku

Británie nepodnikla dostatečné kroky k tomu, aby do fiskálního roku 2014/2015 snížila nadměrný rozpočtový deficit, jak jí to Evropská komise (EK) doporučila už v roce 2009. Komise to dnes uvedla ve své zprávě. Kritéria deficitu a zadlužení, jak je stanovuje Pakt stability a růstu, nedodržuje ani Francie.     

Británie podle zprávy EK vyvíjela fiskální úsilí, které nedosahovalo doporučované roční průměrné výše 1,75 procenta hrubého domácího produktu. Její schodek v uplynulém roce představoval 5,2 procenta HDP. Komise dnes doporučila, aby se Británii lhůta pro snížení schodku pod tři procenta HDP prodloužila až do rozpočtového roku 2016/2017.    

Francie ve svém programu stability z roku 2015 plánuje nadměrný schodek korigovat a do roku 2017 jej snížit, jak to doporučila Rada ministrů EU na doporučení komise v březnu letošního roku. Rada stanovila Francii lhůtu na přijetí účinných opatření do 10. června 2015.     

Doporučení kvůli nadměrnému deficitu komise vydala také Chorvatsku, Irsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Španělsku a Kypru. Nově komise uvažuje o zahájení postupu vůči Finsku, jehož deficit podle komise loni činil 3,2 procenta. Pokud Helsinky nepodniknou účinné kroky, deficit podle komise nad tříprocentní hranicí zůstane i nadále. 

Newsletter