Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po včerejším posílení vrátil zpět nad hranici 1,1300 EURUSD. Procyklické měny v zisku. Měny regionu se obchodují smíšeně, koruna nad 25,50 za euro.

Evropské peníze významně přispějí k řešení probíhající krize

Evropská komise dnes představila pokračování Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus – CRII Plus.  Druhý návrh opatření reaguje na většinu návrhů České republiky na výrazně flexibilnější využití evropských fondů v reakci na probíhající krizi. Vynaložené úsilí při jednáních s Evropskou komisí tak přineslo výsledky. Nevnáší do programů více prostředků, než měla Česká republika vyjednáno, ale umožňuje přesunout prostředky do oblastí, kde je jejich potřeba nejakutnější, a zavádí možnost ve větší míře podpořit podnikatele a další žadatele i v Praze.

„Jak jsme považovali první návrh Evropské komise za nedostatečný, s druhým návrhem jsme výrazně spokojenější. Tento návrh už po našich urgencích reflektuje aktuální vypjatou situaci. Pokud bude návrh schválen, budeme moci rychleji převádět prostředky tam, kde jsou nyní nejvíce potřeba. Umožní to podporu jak nejvážněji postiženým územím, tak to bude představovat odrazový můstek z rýsujících se problémů ekonomického charakteru,“ ocenila návrh ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nová Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus Plus (Corona Response Investment Initiative – CRII Plus) byla Evropskou komisí představena 2. dubna a navazuje na předchozí opatření, které umožnilo využít více než 300 milionů EUR z evropských prostředků do rozšíření podpory malých a středních podnikatelů. Návrh CRII Plus, který je teprve na začátku projednávání, je v porovnání s prvotními změnami výrazně odvážnější a tím i v praxi využitelnější. Nevnáší do programů více prostředků, než měla Česká republika vyjednáno, ale umožňuje přesunout prostředky do oblastí, kde je jejich potřeba nejakutnější, a zavádí možnost ve větší míře podpořit podnikatele a další žadatele i v Praze. Dále poskytuje pravidla pro auditory v kontextu vstřícnějšího posuzování vyšší moci. Většina skutečně potřebných opatření, která ČR prosazovala, tak byla v návrhu zohledněna.

Newsletter