Exguvernér ČNB Zdeněk Tůma nahradí Kavánka ve funkci předsedy dozorčí rady skupiny ČSOB

Pavel Kavánek (70) vyjádřil svůj záměr ukončit funkční období předsedy dozorčí rady ČSOB. S účinností od 16. října 2019 Pavla Kavánka ve funkci předsedy dozorčí rady ČSOB nahradí Zdeněk Tůma. Zdeněk Tůma je bývalým guvernérem České národní banky (2000-2010). Jeho jmenování novým členem dozorčí rady bude předloženo ke schválení České národní bance.

Johan Thijs, generální ředitel KBC Group, komentoval dnešní oznámenou změnu takto: „Chtěl bych vyjádřit svou hlubokou vděčnost Pavlu Kavánkovi za jeho dlouholetou kariéru a vynikající práci, kdy po více než 20 let působil jako generální ředitel ČSOB a následně posledních 5 let jako předseda dozorčí rady ČSOB. Jako silný strategický vizionář často předběhl svou dobu a díky výjimečným vedoucím schopnostem byl jedním z lidí, kterým se podařilo zanechat stopu v českém bankovnictví a pomoci skupině ČSOB, aby rostla. Jako předseda dozorčí rady ČSOB se v úzké spolupráci s Johnem Hollowsem, generálním ředitelem ČSOB, v posledních pěti náročných letech aktivně podílel na rozvoji a digitální transformaci ČSOB. ČSOB a její zainteresované strany výrazně těžily z Pavlových zkušeností a rozsáhlých znalostí.

Jsem také rád, že mohu přivítat Zdeňka Tůmu, Pavlova nástupce a nového předsedu. Věřím, že Zdeněk spolu s Johnem vytvoří skvělý tým, který zajistí kontinuitu a umožní ČSOB další růst a prosperitu ve prospěch všech zúčastněných stran. Jsem přesvědčen o tom, že jeho rozsáhlé zkušenosti a znalosti ekonomických i finančních záležitostí mu pomohou významně přispět k dalšímu rozvoji naší skupiny s cílem připravit ji ještě lépe do budoucna.“

Thomas Leysen, předseda představenstva KBC Group, dodal: „Jménem představenstva KBC Group bych rád Pavlu Kavánkovi vyjádřil vděčnost za úsilí, které v uplynulých 5 letech jako předseda a předtím 20 let jako generální ředitel vyvíjel, aby z ČSOB pomohl vytvořit hlavního finančního aktéra v České republice a podpořil ji v dalším rozvoji. Jsem rád, že se nám ve Zdeňku Tůmovi podařilo najít vynikajícího nástupce, který má bohaté znalosti a zkušenosti z mezinárodních finančních trhů, regulačního prostředí, české ekonomiky i obchodní scény.“

Zdeněk Tůma se narodil 19. října 1960 v Českých Budějovicích. Po promoci na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupil do Prognostického ústavu Československé akademie věd jako vědecký pracovník. Po ukončení postgraduálního studia se stal vedoucím katedry makroekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl jmenován docentem. Od roku 1993 do roku 1995 působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu. Později pracoval v soukromém sektoru (Patria Finance) jako hlavní ekonom. V letech 1998-1999 byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně zastupujícím Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko.

Do Prahy se Zdeněk vrátil v roce 1999 a stal se viceguvernérem České národní banky. Dne 1. prosince 2000 byl jmenován guvernérem České národní banky. V této funkci měl spolu s ostatními členy bankovní rady širokou škálu povinností, zodpovídal například za měnovou politiku, dohled nad finančním trhem, správu devizových rezerv, platební systém a zpracování oběživa. Byl také členem Generální rady Evropské centrální banky, zastupoval Českou republiku v MMF a v Bance pro mezinárodní platby. Odstoupil 30. června 2010.

Do soukromého sektoru se Zdeněk vrátil v roce 2011, kde pracuje jako partner zodpovědný za finanční služby v KPMG Česká republika.

Nadále přednáší na Univerzitě Karlově v Praze, je členem různých vědeckých a správních rad českých univerzit a místopředsedou správní rady The English College in Prague – Anglického gymnázia v Praze. Je také členem dozorčí rady Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Dále je členem České společnosti ekonomické, jíž byl také v letech 1999-2001 prezidentem.

Newsletter