Expert na daně a rodinné firmy Zenon Folwarczny nastupuje do poradenské sítě BDO

Mezinárodní poradenská společnost BDO má novou posilu do expertního týmu daňových specialistů. Na pozici partnera nastoupil 1. června 2020 Zenon Folwarczny, uznávaný odborník na české i mezinárodní daně z příjmu právnických osob a také expert na rodinné firmy. V BDO se bude starat o rozvoj služeb zejména pro středně velké společnosti, na které se poradenská síť specializuje. BDO poskytuje též služby z oblasti auditu, účetnictví nebo IT consultingu.

Nástupnictví v rodinných firmách v Česku

Do profesního života Zenona Folwarczného patří daňové poradenství pro vlastníky firem, restrukturalizace podniků, pomoc podnikatelům se změnou obchodních modelů, daňový odpočet na výzkum a vývoj apod.

„Dlouhodobě se zabývám rodinnými firmami, zejména pak strategickými otázkami jako nástupnictví a související agenda – například jen zhruba třetině podnikatelů se podaří předat firmu v rámci své rodiny. Na trhu je zároveň velká poptávka po poradenství při majetkovém plánování a nástrojích pro řízení rodiny a majetku (rodinná rada, ústava atd.),“ říká Zenon Folwarczny, nový partner poradenské sítě BDO.

Vzdělání a koníčky

Zenon Folwarczny vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě a postgraduální program v mezinárodním daňovém právu (LL.M.) na Vídeňské ekonomické univerzitě, je držitelem diplomu z mezinárodního účetního výkaznictví (DipIFR). Je členem Komory daňových poradců ČR, Sekce daně z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel. Hovoří plynně česky, polsky a anglicky. Před nástupem do BDO pracoval v PwC, kde byl zodpovědný za služby pro privátní klientelu.

Každý pátý zaměstnanec BDO má profesní certifikát

Poradenská síť BDO zaměstnává v Česku více než 450 odborníků, z toho 32 auditorů zapsaných při Komoře auditorů ČR, 36 daňových poradců zapsaných při Komoře daňových poradců ČR a 6 znalců jmenovaných soudem. „Skoro každý pátý zaměstnanec má důležitý profesní certifikát, což je na poradenském trhu v Česku důležitý klientský benefit. Posílení odborné kapacity a know-how v daňové oblasti nám přinesla lednová fúze s Moore Stephens,“ uzavírá vedoucí partner BDO Miroslav Jandečka.

BDO v České republice
BDO se zaměřuje na poskytování služeb veřejným i soukromým organizacím a osobám, jež za nimi stojí, a nabízí širokou škálu auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb. Na českém trhu BDO působí od roku 1991.
Se svými více než 450 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením u nás. Jedinečnost BDO spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu ke klientům z několika kanceláří napříč Českou republikou.

Newsletter