Expobank: Finanční rezervu má jen polovina firem

Českým firmám chybí likvidní rezervy a nemají krizový plán na horší časy. Podle průzkumu Expobank, mezi svými klienty z malých i velkých firem, by bez příjmu a zakázek fungovaly nejdéle tři měsíce. Přestože česká ekonomika zažívá výrazný růst, polovina z oslovených firem nemá dostatečné rezervy pro případ ekonomického poklesu nebo výpadku zakázek.

Zatímco česká ekonomika rychle roste a zažívá historicky jedno z nejlepších období, firmy přesto nemají dostatečnou finanční rezervu pro krizové období. „Nedostatečná finanční rezerva je pro malé i velké firmy zásadní hrozbou. Přestože by firma období poklesu likvidity zvládla, v případě nesplácení závazků v požadovaných termínech utrpí její pověst nejen mezi jejími dodavateli a zaměstnanci, ale také úvěrujícími institucemi,“ upozorňuje ekonom a člen dozorčí rady Expobank Jiří Schwarz.

Plán na horší časy ale polovina z oslovených firem nemá. Podle 20 procent z nich je plán dokonce zbytečný a 25 procent firem na něj nemá čas. „Každá společnost by měla mít připravený krizový plán pro případ, že by se dostala do situace vážného, byť krátkodobého výpadku příjmů. Dostatečná finanční rezerva by měla být jeho podstatou, jejímž charakteristickým rysem by měla být snadná a rychlá dostupnost. Takový požadavek splňují vklady na bankovním účtu nebo finanční prostředky akumulované v projektech, které vykazují vysokou míru likvidity a lze je tedy rychle zpeněžit,“ vyjmenovává Jiří Schwarz neopominutelné parametry tvorby finančních rezerv pro krizové období.

Z firem, které plánem disponují, si je téměř polovina vědoma toho, že je nesprávně sestaven. Za hlavní důvod nedobrého stavu uvádějí zástupci firem nejčastěji nedostatek času k jeho přípravě. „Přestože makroekonomické ukazatele vykazují pozitivní trend, je zřejmé, že si firmy nevytváří adekvátní finanční rezervu pro období, kdy bude hůř. V případě hospodářského poklesu budou postrádat účinné prostředky k jeho překlenutí a budou se muset bolestně přizpůsobit změněné ekonomické situaci. V období finanční krize 2009 – 2010 rostl počet firem, které neměly ani na výplaty. Často končily v insolvenčním řízení. Současný přístup firem opětovně ukazuje, že v době ekonomického růstu se možným poklesem a krizí netrápí. Obdobně jako se soustředí na rozvoj svého podnikání, neměly by firmy zapomínat na krizový plán a tvorbu finančních rezerv,“ dodává Jiří Schwarz.

Expobank CZ a.s. působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si vybudovala pozici moderní banky poskytující služby pro korporátní, privátní a affluentní individuální klienty. Banka v minulosti změnila akcionáře a své obchodní jméno. Na českém trhu působila pod názvem BAWAG Bank CZ a.s. a od roku 2008 vystupovala banka pod názvem LBBW Bank CZ a.s. jako dceřiná společnost německé LBBW. Majoritním vlastníkem české banky je Igor Kim, strategický investor aktivní v ruském a evropském bankovním sektoru.

Newsletter