Exportéři hlásí připravenost na konec intervencí

Malí a střední exportéři se smiřují s koncem slabé koruny a jsou připraveni na ukončení intervenčního režimu. Nejčastější formu zajištění volí kombinaci finančních nástrojů a přirozeného hedgingu, pouze necelá pětina spekuluje na posílení koruny. Překvapivě se ale více jak třetina z vývozců kloní ke konci udržování slabé koruny. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Komerční banka předkládají průzkum nálady exportérů ve vazbě na devizové intervence.

AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou a agenturou Ipsos připravili průzkum mezi na vzorku 207 tuzemských exportérů, zaměřený na připravenost našich firem na očekávané ukončení devizových intervencí. Firmy se současně vyjádřily, do jaké míry jim oslabená koruna pomáhala a jak je může posílení naší měny ohrozit. Průzkum probíhal v posledním březnovém týdnu, tedy v době, kdy se stále více spekuluje o možnosti ukončení intervenčního režimu České národní banky.

44 % exportérů vnímá intervence pozitivně, naopak 28 % má negativní pohled. Platí přitom, že s rostoucí velikostí firmy a větší závislostí na exportu jsou intervence vnímány pozitivněji než u podniků menších nebo těch, které vyvážejí pouze příležitostně. Fakt, že je 28 % exportérů je proti intervencím, znamená, že celá řada vývozců ještě v cizí měně nakupuje, část z nich se i obává, že po intervenčním režimu dojde k nepřiměřenému posílení koruny.

Přibližně 40 % exportérů se zajišťuje nebo plánuje zajistit vůči koruně, naopak více jak polovina se pokusí buď zajistit na bázi přirozeného hedgingu, tj. párování nákupů a prodejů do jedné měny, případně nebude činit žádná opatření.

„Ošetření kurzových rizik patří trvale mezi základní nabídku našich služeb poskytovaných klientům aktivním v zahraničním obchodě, nebo obecně pracujícím s cizími měnami. V posledních několika týdnech aktivně oslovujeme naše klienty a nabízíme jim konzultace možností ošetření kurzových rizik, kterým mohou být vystaveni. Potvrzujeme, že ochota klientů ošetřit svá měnová rizika v těchto dnech významně roste a jsme rádi, že jim vhodné řešení můžeme na individuální bázi poskytnout“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky.

Polovina exportérů očekává posílení koruny mezi 5-10 %, necelá třetina pak nevěří tomu, že naše měna posílí o více jak o 5 %. Celkem 17 % firem spekuluje na posílení koruny a očekává, že na tom vydělá.

Celým 43 % exportérů intervence pomohly, naopak 17 % vývozců hlásí, že je oslabily. Z průzkumu je patrné, že o co je podnik méně závislý na exportu, o to méně intervence vítá a oslabení koruny bere buď neutrálně nebo dokonce negativně, neboť se firmám zvýšily vstupní náklady.

Přibližně 40 % exportérů se domnívá, že intervence by měly být ukončeny, naopak 33 % by pokračování intervencí uvítalo. Je zřejmé, že čistí exportéři by pokračování intervencí uvítali, ale u firem, kterým dělá vývoz maximálně třetinu obratu, je názor na slabou korunu nejednoznačný a polovina z nich si dále nepřeje slabou korunu.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, k tomu uvádí: „Firmy jsou rozhodně více připravenější na ukončení intervencí než před třemi roky, kdy došlo ke skokovému oslabení koruny. U menších firem se jasně projevuje, že zdaleka ne všechny si mohou dovolit koupit budoucí kurz, neboť by to zasáhlo do jejich hospodaření, a proto celkem pragmaticky přistupují k tomu, že část objemu zahraničních transakcí řeší nákupem kurzu přes bankovní nástroje a část se pokouší spárovat nákupy a prodeje do jedné měny.“

Newsletter