Fed Minutes: Několik členů měnového výboru poukázalo, že centrální banka může upravit nákupy aktiv co do objemu i splatnosti, aby bylo dosaženo nastavených cílů, někteří navíc upozornili na důležitost srovnání nákladů a výnosů programu, byla evidentní shoda na tom, že jakmile bude patrný významný posun, Fed může začít s postupným snižování objemu skupovaných aktiv

Newsletter