Fed Minutes: Někteří členové měnového výboru poukázali na možnost nastavení limitů dodatečné akomodace prostřednictvím navýšení držených aktiv, obava se týká zejména nezamýšlených vedlejších efektů

Newsletter