Euro umazává proti dolaru část včerejších ztrát a posouvá se nad 1,1640 EURUSD: Měny regionu mírně sílí. Koruna se po včerejším oslabení obchoduje nad 25,60 za euro, je tedy nejslabší od července.

Fidelity International: Celosvětová finanční krize přinesla i pozitiva

Před deseti lety ukončila celosvětová finanční krize investiční éru, ve které byly jediným kritériem při rozhodování o investicích kompetitivní výnosy. Zahájila nové období, v němž se do popředí dostaly odpovědné zásady, které zahrnují péči o životní prostředí, sociální oblast i témata z oblasti corporate governance (ESG). „Nástup těchto hodnot do investic by však bez krize trval mnohem déle,“ říká Hiroki Sampei, engagement ředitel japonské pobočky společnosti Fidelity International.

„Před rokem 2008 jsem nikdy neslyšel, že by klient zmínil ESG. Přestože již existovaly sociálně odpovědné investice (SRI), měly mnohem užší využití s mnohem konkrétnějším cílovým investorem. Zatímco nevládní organizace (NGO) prosazují  ESG už po celá desetiletí, kapitálové trhy je z velké části ignorovaly. Jediným kritériem pro trhy byly výnosy nebo alfa,“ doplňuje Hiroki Sampei.

Poté nastala krize a koncentrace moci se začala měnit. Mnoho lidí obviňovalo banky z finanční krize a uvádělo, že instituce jsou příliš chamtivé a postrádají vhodné vedení. Veřejnost a vláda se ozvaly a žádaly kapitálové trhy o přehodnocení svých politik při poskytování kapitálu. Chtěly, aby trhy efektivněji řešily sociální nebo environmentální problémy a zároveň víc dohlížely na aktivity jako celek. I investoři toto nyní stále častěji vyžadují. Celosvětově spravovaná aktiva v portfoliích s udržitelnými prvky odhadem vzrostla o 23 bilionů dolarů, což je podle výzkumu Morningstar nárůst o více než 600 procent za posledních 10 let.

Klíčové změny týkající se ESG nastaly hned po celosvětové finanční krizi. „Institucionální investoři mají hlavně povinnost zmocněnce jednat jako správci klientských aktiv, tak aby rostly. Jednoduše řečeno, jako aktivní manažeři se musíme zaměřit na alfu. Takže jsme se museli nejprve zeptat sami sebe, můžou vůbec odpovědné investice generovat alfu? Odpověď byla jasně pozitivní. Vztah mezi ESG a alfa-generujícím podílem na akciové ceně společnosti není vždy jasný a může být těžké to kvantifikovat, ale je zřejmé, že společnosti, které jednají podle zásad ESG, by měly v dlouhodobém horizontu přinést vyšší výsledky než ty, které ne,“ udává Hiroki Sampei. Pokud se firma soustřeďuje výlučně na zisky a nevěnuje pozornost problémům jako například znečištění nebo pracovní problémy zaměstnanců, bude jednou čelit dodatečným nákladům.

Celosvětová finanční krize tak byla pro kapitálové trhy temným obdobím, ale následný vzestup ESG investorům ukázal i pozitiva. Na kapitálových trzích jsou si nyní všichni vědomi toho, že investování může probíhat společně se zásadami ESG ke vzájemnému prospěchu všem.

Newsletter