Finanční skupině NN rostl čistý výnos v 1Q o 28,4 %

Provozní výsledek hospodaření za první čtvrtletí roku 2019 vzrostl na 468 milionů eur z 313 milionů eur v 1Q18, kdy se NN Group potýkala s negativním dopadem bouře z ledna 2018, zatímco v tomto čtvrtletí těžila z dividendy z nepřímého podílu v někdejší ING Life Korea. Celkový provozní výsledek se zvýšil na 512 milionů eur z 399 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2018.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl oproti 1Q18 meziročně o 72 %, hlavně díky vyšším prodejům v Japonsku a vyššímu objemu skupinových penzijních smluv v Nizozemsku.

„Rok 2019 začal pro NN Group dobře – za první čtvrtletí totiž skupina vykázala provozní výsledek 468 milionů eur. Nizozemská životní pojišťovna, nizozemská neživotní pojišťovna a japonská životní pojišťovna zaznamenaly solidní výsledky, zatímco výsledky Insurance Europe, správy aktiv a bankovnictví všechna očekávání nenaplnily. Dosáhli jsme dalšího posunu směrem k našemu cíli snížit náklady o 400 milionů eur do konce roku 2020. V tomto čtvrtletí jsme díky dalšímu zvyšování efektivity snížili administrativní náklady o 20 milionů eur a ke konci prvního čtvrtletí 2019 tak celkový pokles nákladů dosáhl již 310 milionů eur,“ uvedl generální ředitel NN Lard Friese.

„O dynamickém obchodním rozvoji skupiny svědčí 72% meziroční nárůst nových prodejů. Přispěly k němu všechny segmenty, ale zejména Japonsko, kde k vyšším tržbám pomohlo úsilí prodejců i očekávání zákazníků ohledně revize daňových pravidel pro produkty firemního životního pojištění (COLI). Společnost NN Investment Partners navíc vykázala kladné čisté toky, a to jak celkově, tak v samotné oblasti obchodu se třetími stranami,“ dodal Friese.

„Působíme v silně regulovaném prostředí, a tak se často musíme vypořádat se změnami na místních trzích. Japonský daňový úřad v dubnu zveřejnil návrh na revizi zdanění některých produktů COLI a dále se předpokládají změny v penzijních systémech v Rumunsku a Polsku. S takovým vývojem se dokážeme vyrovnat především díky důkladné znalosti místních trhů a tomu, že se od konkurence odlišujeme neustálými inovacemi našich produktů a služeb, podporou prodeje a také vysoce kvalitními vzdělávacími programy pro naše distribuční partnery. Naše kapitálová pozice zůstává ke konci prvního čtvrtletí silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II na úrovni 213 % a hotovostí ve výši 2,048 miliardy eur,“ zakončil Friese.

Newsletter