Firma UniControls byla zařazena do seznamu ‚Ones to Watch‘

Společnost UniControls, mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, byla zařazena do prestižního seznamu vynikajících společností ‘Ones to Watch’ zveřejněných v rámci evropské podnikatelské soutěže European Business Awards (EBA) sponzorované společností RSM. Soutěž EBA udílí ceny od roku 2007 a jejími vítězi se stávají nejvýznamnější evropské společnosti. Jedná se o jednu z nejnáročnějších podnikatelských soutěží v Evropě, která je podporována podnikatelskými osobnostmi, akademiky, médii a politickými představiteli z celé Evropy.

UniControls byla do tohoto seznamu vybrána, neboť vykazuje výjimečné úspěchy v jedné z 12 kategorií evropských firemních ocenění European Business Awards a odráží základní hodnoty programu, kterými jsou inovace, podnikatelský úspěch a etický přístup v podnikání.

Seznam vybraných společností ‘Ones to Watch’ pro 34 zemí z celé Evropy najdete na adrese www.businessawardseurope.com.

„Máme velkou radost, že můžeme v soutěži European Business Awards navázat na naše ocenění Ruban d‘Honneur 2014/2015 a v seznamu ‘Ones to Watch’ ve velké konkurenci úspěšných evropských společností dále reprezentovat Českou republiku. Soutěž je široce uznávaná jako výběr těch nejdynamičtějších společností v Evropě a také na lokální úrovni se ocitáme ve velmi prestižní společnosti firem,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

Adrian Tripp, generální ředitel European Business Awards, největší celoevropské podnikatelské soutěže, uvedl: „Chtěli jsme více rozpoznat řadu neuvěřitelných obchodních úspěchů z celé Evropy.“ A pokračoval: „Talent, odhodlání a inovace v srdci těchto společností vytvářejí pracovní místa a příležitosti, která jsou tím, co řídí prosperitu zemí, ve kterých tyto firmy působí. Seznamy „Ones to Watch“ budou představovat ukazatel úspěchu pro evropskou podnikatelskou komunitu.“

Jean Stephens, generální ředitel společnosti RSM, šesté největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem a dlouhodobého sponzora soutěže EBA, uvedl: „Chcete-li být uvedeni v seznamu jako ‘Ones to Watch’ je to skutečné ocenění. V RSM spolupracujeme s firmami z celé Evropy i mimo ni, poskytujeme jim poradenství ve všech oblastech jejich podnikání a povzbuzujeme je k úspěchu a prosperitě. Přejeme těmto dynamickým společnostem v budoucnosti úspěch.“

UniControls se podařilo probojovat až do finále v kategorii „Byznys roku pro firmy s obratem do 25 miliónů euro“. Společnost získala významné ocenění Ruban d‘Honneur 2014/15, kterým byly oceněny ty nejdynamičtější firmy v Evropě s ohledem na jejich inovativní přístup, podnikatelský úspěch a etický postup v podnikání. „Získaná medaile je odměnou a zároveň poděkováním všem zaměstnancům UniControls, kteří svou prací přispívají k vynikajícím výsledkům a stojí za úspěchem firmy. Ocenění Ruban d‘Honneur je důkazem, že UniControls je v evropském měřítku úspěšnou, inovativní a konkurenceschopnou společností,“ dodává Antonín Felber.

Newsletter