Firmy více pečují o ochranu zdraví zaměstnanců, jedním z opatření jsou i alternativní řešení dojíždění

Vnímají lidé za současných okolností každodenní dojíždění do práce jako rizikové? Snaží se společnosti případným obavám svých zaměstnanců předejít? Personálně poradenská společnost Hays provedla na přelomu září a října 2020 zaměstnanecký průzkum zaměřený na problematiku dojíždění do zaměstnání v době pandemie Covid-19.

 Průzkumu se zúčastnilo téměř 600 respondentů, napříč profesemi a specializacemi.

Městskou dopravu, navzdory přísným hygienickým opatřením a díky nemožnosti dodržovat doporučený sociální odstup, nelze z rizikových míst vyloučit.

Téměř polovina respondentů, 41 %, vnímá denní dojíždění městskou dopravou jako velmi rizikové.

36 % lidí je vidí jako částečně rizikové, 15 % respondentů považuje hromadnou dopravu za bezpečnou. 8 % z dotázaných uvedlo, že rizikoví jsou především jednotlivci, kteří nedodržují stanovená opatření.

37 % respondentů omezilo využívání městské dopravy na nezbytné minimum, a dalších 8 % ji přestalo pro cesty do zaměstnání využívat zcela, což výrazně podpořila možnost práce z domova. Dalších 14 % odpovídajících by rádo četnost využití MHD omezilo, nicméně to není v jejich možnostech, pravidelnému dojíždění di zaměstnání se vyhnout nemohou. Ostatní, tedy 41 % lidí využívá městskou dopravu dle svých běžných zvyklostí.

„Již na jaře, kdy onemocnění Covid-19 udeřilo poprvé, jsme měli možnost zaznamenat masivní odliv pracovníků z kanceláří do domácího prostředí. Společnosti si ověřily, že tímto způsobem dokáží fungovat s uspokojivým výsledkem, bez větších problémů. Přestože se v letních měsících většina zaměstnavatelů vrátila k relativně běžnému fungování, často implementovali v určitém objemu home-office jako trvalou formu práce. Home office v tomto období tedy získal nově status ochrany zaměstnanců před koronavirovou nákazou.“, uvádí Sandor Bodnár, ředitel společnosti Hays.

9 % respondentů uvedlo, že jejich kanceláře jsou stále dočasně uzavřeny, čímž problematiku dojíždění do práce nemusí řešit. Sedmnácti procentům odpovídajících pak zaměstnavatel poskytl alternativní řešení.

„V těchto případech nabízejí zaměstnavatelé především variantu firemních svozů, což je možné ve větších společnostech či v regionech. Jinde přistoupily společnosti k navýšení parkovacích kapacit či zavedení příspěvků na pohonné hmoty, aby svým lidem umožnili častější využití vlastních automobilů. V jednotkách případů firmy upravily pracovní dobu mimo dopravní špičku,“, komentuje Sandor Bodnár.

Uchazeči o pracovní místa se nyní poměrně často dotazují, jakým způsobem firmy pečují o ochranu zdraví svých zaměstnanců. Kromě nyní již běžných opatření, jako je bezpečná vzdálenost pracovníků od sebe, pravidelná dezinfekce pracovních míst a společných prostor firmy také poskytují ochranné prostředky pro potřeby svých zaměstnanců zdarma, některé společnosti hradí svým lidem preventivní Covid testy nebo poskytují vitaminové balíčky na podporu imunity. Vyhledání variant, jak eliminovat riziko nákazy cestou do práce, ať už formou umožnění práce na dálku nebo poskytnutí alternativního řešení dojíždění je tak další vítanou možností, jak podpořit péči o zdraví zaměstnanců.

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2019 má Skupina 11,500 zaměstnanců pracujících ve 265 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2019 vykazuje tyto výsledky:

Skupinavykázala čistou provizi 1,129.7 milionů britských liber provozní zisk (položky podléhající výjimce) 248.8 milionů liber;

Skupinaumístila kolem 81 tisícuchazečůdotrvalých pracovních místakolem254 tisíclidídodočasnýchpozic;

18 %z čistých provizí Skupinybylo vygenerovánov Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 23% ve Velké Britániia Irsku a 32% vezbytku světa.

Segment dočasnéhoumístěnípředstavoval57 % z čistých provizía segment trvalého umístěnípředstavoval43 % z čistých provizí;

Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Newsletter