Fond Quant, založený Michlem a Kohoutem, má nového vlastníka

Investiční fond Quant se strategií založenou na unikátním algoritmu, mění akcionářskou strukturu. Společnosti AMISTA a Westbourne prodaly svůj vlastnický podíl firmě Duck Sauce. Za ní stojí zakladatel poradenské společnosti Fincentrum Petr Stuchlík. Zbylou více než třetinu akcií ve fondu Quant si ponechal svěřenský fond MMXXV.

Investiční strategie fondu zůstává i po příchodu nového většinového vlastníka beze změny. O rozložení investic mezi ETF na americké akciové indexy a termínované vklady bude i nadále rozhodovat řídící algoritmus vytvořený Pavlem Kohoutem. Známý ekonom a jeho algoritmus, který funguje na základě porovnávání množství peněz v americké ekonomice s cenami akcií v USA, tak budou pro Quant stále stěžejními pilíři jeho fungování.

Zatímco osvědčená investiční strategie zůstává, v administrativním a obchodním řízení fondu nastanou změny. Jejich přípravu a provedení má na starost nový předseda správní rady fondu Lukáš Foral. Muž, jenž dosud působil jako investor a partner v řadě start-upových či nemovitostních projektů v Česku i v zahraničí, má v plánu rozšířit distribuční síť v Česku a zároveň připravit expanzi fondu do dalších zemí.

„Quant dosud spoléhal především na přímé získávání investorů. Pro další růst je to nutné změnit a co nejvíce se napojit na distribuční síť v Česku i v zahraničí. Kromě toho budu osobně spolupracovat s velkými individuálními i institucionálními investory a family office,“ popisuje Foral, jak chce k růstu fondu využít své předchozí zkušenosti a kontakty z investorského prostředí.

Od změn v distribuci a obchodu si Foral slibuje příchod nových akcionářů a navýšení objemu aktiv, jež má Quant pod správou. Cílem je dostat se během příštích pěti let ze stávajících 500 milionů korun na 4 miliardy korun. Částečně k dosažení této mety přispěje i sám Foral, jenž hodlá jako řadový investor prostřednictvím Quantu zhodnocovat svoje osobní peníze.

Quant podléhá dohledu České národní banky, jeho auditorem zůstává společnost KMPG. V roli depozitáře pokračuje Česká spořitelna a správcem a administrátorem fondu je stejně jako dříve AMISTA investiční společnost a.s. Veškeré investice fondu jsou zajištěny do české koruny.

Investiční fond Quant je nejvýnosnějším českým indexovým algoritmickým fondem. Jeho investiční strategie je založena na algoritmu, který je na rozdíl od lidí imunní vůči chybám v důsledku emocí. Algoritmus doporučuje rozložení investic mezi ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a termínované vklady. Díky tomu, že fond nezaměstnává analytiky ani portfoliové manažery, vykazuje velmi nízkou nákladovost. Quant vznikl v září 2016 a od svého otevření do konce dubna 2019 dosáhl zhodnocení 16,8 %. Jen za první čtyři měsíce roku 2019 činí zhodnocení 5,14 %. Minulé výnosy sice nejsou zárukou budoucí výkonnosti, nicméně na základě zpětných testů řídícího algoritmu, sahajících až do roku 1959, fond cílí na dlouhodobý průměrný výnos na úrovni 5 % ročně. Většinovým majitelem fondu Quant je společnost Duck Sauce, zbylý podíl drží svěřenský fond MMXXV. Více na www.fondquant.cz

Newsletter