Ford Motor převezme kontrolu nad ztrátovou ruskou Ford-Sollers

Ta je jeho společným podnikem s ruskou automobilovou firmou Sollers. Ford podniku poskytne další finanční podporu. Ruský automobilový sektor se dostal do potíží kvůli negativním dopadům nízkých cen ropy a západních sankcí na ekonomiku. 

Společný podnik Ford-Sollers vykázal za loňský rok čistou ztrátu 5,5 miliardy rublů. Ford bude mít ve společném podniku nadále padesátiprocentní majetkový podíl, získá však právo na případné odkoupení části podniku patřící firmě Sollers. Ta odhaduje hodnotu svého podílu na minimálně 135 milionů dolarů

Newsletter