Fortuna za firmu Hattrick Sports Group zaplatí zhruba 85 milionů eur

Fortuna uzavřela dohodu s americkou společností Hattrick Sports Group, v rámci které za 85 mil. eur koupí 100% podíl v její irské dceřiné společnosti Celá transakce podléhá schválení regulátorů a akcionářů Fortuny.

Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2017. Fortuna za akvizici Hattrick zaplatí přibližně 85 milionů eur. S prodávajícími se zároveň dohodla na dodatečném plnění, jehož výše se bude odvíjet od budoucí ekonomické výkonnosti Hattrick Sports Group, které může dosáhnout maximální výše 50 mil. eur. Úvodní platbu bude Fortuna financovat zejména prostřednictvím bankovních úvěrů.

Ze strategického pohledu vnímáme zprávu pozitivně, neboť jde o zásadní rozšíření působnosti společnosti na jihoevropském sázkařském trhu a doplňuje tak stávající aktivity firmy v České republice, Polsku a na Slovensku. Akvizice, pokud bude dokončena, však výrazně zvýší dluhové zatížení společnosti, které ke konci roku 2015 dosahovalo 35 mil. eur. Dopad na finanční profil a výkonnost společnosti tak bude záležet na přínosu získaných aktivit do ziskovosti a cash flow celé skupiny. Očekáváme, že by akcie mohly reagovat pozitivně na výrazné posílení skupiny v regionu jihovýchodní Evropy.

Newsletter