Franchising za poslední dvě dekády. Potrefená Husa, Best Drive, Bushman, Forneti a další

Před již více než 20 lety na konci tisíciletí vznikly franchisové koncepty, které jsou úspěšné i dnes. Jako například Pivovary Staropramen s konceptem Potrefená Husa, Best Drive, Bushman, Forneti, Orea Hotels, Pivní pohotovost, Švejk Restaurant a další. Jiné koncepty dnes již pro změnu formou franchisingu nepodnikají. Takový je vývoj. Proč ale vůbec zvolit franchising? Seriál o franchisingu vznikl za podpory České asociace franchisingu (ČAF).

Franchising je jedna z možností, jak začít podnikat. Nabízí spoustu výhod oproti běžnému podnikání, což činí tuto metodu atraktivní. Také tuzemští podnikatelé se nemusí obávat velkého podnikatelského rizika, neboť noví franchisanti – podnikatelé vstupují do již fungujícího franchisového konceptu. Tento obchodní systém má dlouholetou historii a našel si již široké uplatnění, a to i mezi českými podnikateli. Úspěšné podnikání českých franchisových systémů a vzrůstající zájem o franchising současně ukazuje, že je franchising, jako jedna z možných forem podnikání, trhem plně akceptován. V současnosti žijeme v době se stále narůstající konkurencí ve všech odvětvích hospodářství včetně obchodu. Franchising může být cestou úspěšného podnikání bez nepřiměřených rizik. Spojení podnikatelů ve franchisové síti pomáhá konkurovat velkým firmám.

Důsledky franchisového podnikání se netýkají pouze podnikatelských subjektů, ale samozřejmě také spotřebitelů a celého hospodářství. „Vznik a růst franchisových sítí poskytují zákazníkům větší rozmanitost nejen ve výběru vyzkoušeného a kvalitního zboží či služeb, ale nabízí se jim též nová nabídka kvalitního zboží a služeb, či takové nabídky, které byly známy pouze v zahraničí. Navíc rychle se zvyšující počet provozoven umožňuje zákazníkovi rychlejší dostupnost výrobků a služeb. Díky vybudované image, značce a kvalitě se může zákazník také lépe orientovat na trhu,“ říká Jiří Krajča, projektový manažer České asociace franchisingu, http://www.czech-franchise.cz/.

Velkou výhodou je rovněž provozování franchisových poboček v malých městech, kde by se jinak bylo složité přivézt světové značky a jedinečné know-how franchisových konceptů.

Franchising je způsob podnikání, a to jak na tuzemském trhu, kde se zakládají podniky, vytváří zaměstnanost a bohatství, tak na mezinárodní úrovni. Na této úrovni franchising umožňuje „vývoz“ podniků, zahraniční obchod i zahraniční investice. Franchising též přispívá k transformaci, modernizaci a profesionalizaci tradičních řemesel a služeb.

Vývoj a rozšíření franchisingu ve světě a ČR

Vezmeme-li nejdříve v úvahu samotný pojem „franchising“, historický význam tohoto slova najdeme ve Francii z období středověku. Tehdy se pojmem „franchisa“ označovala privilegia udělovaná feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. Samotné slovo „franchise“ znamenalo osvobození od cla a daní nebo také „být svobodný“. Anglický pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné.

Lze říci, že franchisa znamená právo či privilegium užívat systém franchisora, jeho výrobky a značku. Prvky franchisingu lze spatřovat v dřívějších dobách, kdy němečtí pivovarníci povolili hospodám používat jména pivovarů při prodeji piva. Moderní franchising však má své kořeny v USA na přelomu 19. a 20. století. Již v druhé polovině 19. století začala fungovat první franchisingová firma Winter Sewing Machina Company zabývající se průmyslovým a odbytovým systémem šicích strojů. Společnost tvořila prodejní síť nezávislých prodejců.

Na konci století docházelo k mohutnému rozvoji automobilismu, cestování a nových možností dopravy, a franchising už zažíval svůj boom díky firmě General Motors, plně fungující na principech franchisingu. Poprvé byla formulována franchisová smlouva, díky které nezávislý prodejce získal licenci na prodej automobilů. Další vlna franchisingu nastala v roce 1913, kdy Henry Ford začal vyrábět finančně dostupné automobily, tzv. „model T“. S novými možnostmi cestování a dopravy se franchising rozšířil na oblast čerpacích stanic, motelů, opraváren, ale i na oblast obchodů s drogistickým zbožím. Mimo jiné v roce 1899 rozjela svůj koncept dnes již světově známá společnost Coca-Cola.

Po 2. světové válce

Po druhé světové válce došlo k velkému rozšíření franchisingu díky vyšším ziskům dosažených z těžení výhody zavedené značky. K rozmachu došlo zejména v USA. V této době začaly pod touto formou podnikání podnikat obchody, salony krásy, opravny, čistírny, prádelny či zaměstnanecké agentury, a hlavně zařízení v oblasti hotelnictví a rychlého občerstvení, jehož typickým příkladem dodnes zůstal řetězec McDonald’s, který vznikl v 50. letech. V 70. letech pronikl tento řetězec do Evropy. Do roku 1950 byl franchising považován pouze za metodu distribuce. Později se však začalo na franchising nahlížet jako na formu podnikání, kterou uvítaly zejména malé a střední podniky, které již v té době těžko konkurovaly velkým trhům a franchising pro ně znamenal jen malé procento rizika neúspěchu. 50. léta byla také ve znamení expanze franchisingu do Evropy. Z důvodu jazykové blízkosti byla prvním průkopníkem Velká Británie, která koupila americkou master-franšízu v oblasti rychlého občerstvení Wimpy, což byl start k dalšímu šíření franchisingu do Evropy. Od 60. let se franchising rozrůstal z důvodu problémů americké ekonomiky a později také z důvodů lukrativnosti osvědčené podnikatelské a finanční metody, tlaku konkurence, který si žádá zkvalitnění výrobků a služeb a mimo jiné z neúspěchu jednotlivců vlastnících malé a střední podniky. Tyto našly ve franchisingu vysvobození ze strukturálních krizí, což nastartovalo franchisingu velikou popularitu.

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Vznikla v roce 1993 a od té doby významně přispívá k propagaci a popularizaci franchisingu a neustálému rozvoji a kultivaci této formy podnikání v České republice. Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, nebo přidružených. V současné době má 44 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. V čele stojí prezident Jan Gonda, Master-franchisant sítě výživových poraden NATURHOUSE pro ČR a SR.
ČAF také pořádá soutěž Franchisa roku. Držitelem titulu Franchisor roku se v loňském 4. ročníku stal koncept OXALIS, ocenění Subway – Skokan roku získala franchisová síť Partners market. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu, kterou uděluje Správní rada ČAF, obdržel McDonald´s a Cenu veřejnosti si v internetovém hlasování vydobyl koncept Subway.

Newsletter