Guvernér Bank of Japan Kuroda: Pečlivě sledujeme ekonomické dopady koronaviru, nespatřujeme riziko propadu zpět do deflace, pokud inflaci očistíme o jednorázové faktory, drží se na mírně pozitivních hodnotách, závazek držet se dosažení inflačního cíle na 2 % se nemění

Newsletter