Guvernér Fedu Powell: Míra nezaměstnanosti na 6,2 % podceňuje celkový propad trhu práce, zejména pokud se míra participace stále nachází pod předpandemickými hodnotami

Newsletter