Hays: Růst mezd v roce 2019 zpomalil ve všech oborech

Vlivem ekonomických prognóz začaly být společnosti v průběhu roku 2019 obezřetnější. A to jak v oblasti plánovaných investic, tak i náborových aktivit. Česká ekonomika však opět rostla, ve třetím čtvrtletí roku 2019 o 2,7 %, což znamená meziroční nárůst o 2,5 %. Růst mezd však oproti letem předchozím zpomalil, v některých oborech lze hovořit o stagnaci, uvádí letošní Mzdový průzkum personálně-poradenské společnosti Hays[1].

Výrazné zpomalení růstu mezd až stagnaci lze pozorovat v oblasti financí, logistiky, cestovního ruchu, business center, právních služeb nebo administrativy. Mírnější růst mezd oproti letem předchozím, obvykle maximálně okolo 8 %, je patrný v oblasti stavebnictví, IT, výroby a strojírenství nebo v některých oblastech obchodu, relativně stabilní růstovou tendenci vykazuje sektor maloobchodu. V průměru se mzdy napříč obory v oblasti náboru specialistů zvýšily o 6,5 %, přičemž se ale nejednalo o plošný nárůst na všech pozicích. Ke změnám docházelo především na spodní hranici mezd, která se posouvala výše, a to především z důvodu konkurenceschopnosti firem.

Dostupných uchazečů je nadále nedostatek, na jednoho nezaměstnaného u nás připadá 1,7 volné pracovní pozice. V regionech s vysokou zaměstnaností, jako je Praha nebo západočeský kraj si jeden uchazeč může vybírat až z pěti pracovních nabídek.

„V průběhu loňského roku firmy postupně přehodnocovaly své náborové programy, pečlivěji si své budoucí zaměstnance vybíraly s ohledem na jejich zkušenosti a team-fit. Jsou, ochotnější počkat si na ideálního uchazeče třeba i delší dobu za cenu toho, že pozice zůstane několik týdnů nebo dokonce měsíců neobsazena. Tendence, která převažovala v letech 2017 a 2018, kdy společnosti nabíraly téměř zkratkovitě, jen aby pracovní místo naplnily, je nyní téměř minulostí,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro ČR.

Investic je méně, zato s vyšší přidanou hodnotou a variabilitou pracovních pozic

Přidaná hodnota těchto míst je vyšší, oborově převládá oblast informačních technologií, výroba, stavebnictví, strojírenství se zaměřením na automatizaci. Toto jsou segmenty, které jsou tradičně silné a poptávka po kvalifikovaných uchazečích přetrvá i v letošním roce, navzdory postupné racionalizaci situace na pracovním trhu.

Témata roku 2020: retence, employer branding a benefity

„Rok 2020 se pravděpodobně ponese v obdobném duchu, jako rok přechozí. Volných míst bude patrně o něco méně, ale k dramatickému poklesu nejspíše nedojde. Tempo růstu mezd bude nadále zpomalovat a hlavními tématy letošního roku budou především retence zaměstnanců, tedy snaha o udržení stávajících talentů, dále posílení značky firem jako perspektivních zaměstnavatelů a zejména optimalizace benefitů, vzhledem k nízké ochotě firem k dalšímu navyšování mezd,“ komentuje nadcházející vývoj Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro ČR.

Newsletter