HK ČR: Ukrajinci jsou přínosem pro ČR

Více než 2 mld. Kč za rok přitečou státu z přímých a nepřímých daní a odvodů navázaných na zaměstnávání pracovníků zařazených do vládního Režimu Ukrajina. Jen na důchodovém pojištění, z kterého se hradí současné důchody, tak spolu se zaměstnavateli přispívají kolem 1 mld. Kč ročně.

Podle tohoto šetření jsou zaměstnavatelé se zaměstnanci z Ukrajiny spokojeni, oceňují hlavně jejich pracovitost (82 %), vstřícnost (41 %) a snadnou integraci do pracovního týmu (33 %). Více než dvě pětiny podnikatelů také uvedlo, že zaměstnancům z Ukrajiny zvedlo mzdu, v průměru o 11 procent, a to u malých, středních i velkých firem. Výjimkou nebyl ani růst mezd o více než pětinu.

Hospodářská komora za dva roky vyřídila 3 110 žádostí o 17 367 kvalifikovaných pracovníků, v současnosti v ČR prostřednictvím programu pracuje 13 300 pracovníků. Jen za poslední rok Hospodářská komora vyřídila přes dva tisíce žádostí firem o 11 tisíc zaměstnanců. Zájem firem o pracovníky z Ukrajiny se tak meziročně téměř zdvojnásobil, tento trend bude podle odhadů Hospodářské komory kvůli napjatému trhu práce ještě zesilovat.

„Oceňujeme, že vláda letos v lednu vyslyšela zaměstnavatele a zvýšila kapacity pro přijímání pracovních sil z Ukrajiny. Ale stále je to jen kapka v moři, když zaměstnavatelé potřebují obsadit přes 300 tisíc volných pozic. Zaměstnávání cizinců není dlouhodobé řešení situace na českém trhu práce, ale krátkodobě pomáhá překlenout problémy, kdy firmy nemají dostatek rukou. Ukrajinci přitom neohrožují společnost, naopak jsou i podle našich analýz pro ČR i státní kasu přínosem. Proto chceme s vládou otevřít jednání o zdvojnásobení ročních kvót,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory zároveň zdůraznil, že výhodou Režimu Ukrajina je to, že zrychluje přímé zaměstnávání pracovníků, kteří se stávají kmenovými zaměstnanci podniků a mají i na stejných pozicích stejné mzdové podmínky jako Češi. Nijak neohrožují mzdovou úroveň Čechů, ani jim neberou práci. Program zabraňuje nejen tomu, aby se na jednom místě koncentrovaly vysoké počty cizinců, eliminuje také tzv. zastřené pracovní agentury a mafiánské struktury, za kterými stojí nelegální ubytovny, vybírání desátků apod. 

Nicméně v srpnu letošního roku už prvním pracovníkům platnost zaměstnanecké karty vyprší. Ta je vydávána až na dva roky a je vázána na konkrétní pracovní poměr, takže pokud zaměstnanci zanikne pracovní smlouva, ztratí i nárok pobývat na území ČR. Pokud si v šedesáti denní „ochranné“ lhůtě zaměstnání nenajde, ministerstvo vnitra zaměstnaneckou kartu zruší a vydá výjezdní příkaz, na základě kterého musí cizinec ČR opustit. Není proto pravdivá fáma, že by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Dle šetření tři pětiny podnikatelů (61 %) plánují zaměstnancům prodloužit pracovní poměr po uplynutí platnosti zaměstnanecké karty. Jen 2 % firem odpovědělo, že prodloužení smluv neplánuje. V ostatních případech ještě firmy nejsou rozhodnuty – mají tyto zaměstnance jen krátce nebo nedokážou ještě odhadnout své budoucí personální potřeby.

Šetření mezi podnikateli, kteří přes Hospodářskou komoru požádali o zařazení do projektu Režim Ukrajina, probíhalo ve dnech 17. až 24. července 2018, primárně cílilo na zaměstnavatele, kteří již přes projekt zaměstnance získali a mají s nimi zkušenosti. Celkem odpovídalo 233 zaměstnavatelů ze všech krajů.

Newsletter