Hoffmann (EMUN PARTNERS): Opce jsou dobrý sluha a zlý pán

Opce jsou deriváty a deriváty měly hodně negativní publicity v souvislosti s finanční krizí. Opce jsou poměrně komplikované a je důležité jim rozumět, než je začneme používat. Stručně řečeno „dobrý sluha, zlý pán“. Uvedl to Vladimír Hoffmann, místopředseda představenstva a CIO EMUN PARTNERS.

Aktuální dění na finančních trzích do velké míry ovlivňují geopolitické tahanice. Domníváte se, že některé z nich mohou dlouhodobě ovlivnit vývoj finančních trhů?

Ano, zejména pokud by eskalovaly obchodní války, mohlo by to vyvolat zpomalení hospodářského růstu a to by samozřejmě mělo vliv na finanční trhy.

V jaké míře z obecného pohledu zvažujete geopolitická rizika při rozhodování o investicích?

Geopolitická rizika samozřejmě zvažujeme, nicméně snažíme se je hodnotit střízlivě, na základě faktů a nikoliv jenom novinových titulků.

Jaké regiony jsou dle Vašeho názoru vhodným místem pro výběr atraktivních investic?

Nutnou podmínkou pro jakoukoliv investici je řádná „corporate governance“. To automaticky vylučuje země jako jsou Rusko, nebo Čína. Investujeme zejména v USA a v Západní Evropě.

WORKSHOP: Nebojte se opcí, 23, května od 18:00 v Praze
V rámci workshopu pan Hoffmann popíše základní typy opcí a následně se bude věnovat opcím na akciové indexy, které se obchodují na burze. Také vysvětlí princip oceňování opcí, volatilitu a „index strachu“ VIX. Nebude ani chybět příklad opčního portfolia s využitím páky a s důrazem na řízení rizika. Na závěr workshopu vám prozradí konkrétní zkušenosti s obchodováním opcí a jak zvládnout období zvýšené volatility (Brexit, francouzské volby, obchodní války, atd.).

 

Zůstaňme ještě krátce u tématu hotovosti. Na jedné straně je držení hotovosti možností připravit se na období levnějších nákupů, na straně druhé rizikem v podobě ušlého výnosu. Jaké faktory při úvaze o vhodném množství držené hotovosti zvažujete?

Když na trzích vládne přílišný optimismus, je lepší počkat, než kupovat za každou cenu.

Velkým tématem akciového světa je diskuze, zda zvolit aktivní či pasivní strategii? Jak se na celou věc díváte Vy?

Já jsem zastáncem aktivní správy, protože portfolio, které je plné různých ETF a fondů, které mají často překrývající se strategie je obtížně uchopitelné. Investor potom neví, vůči kterým měnám, odvětvím, případně zemím má vlastně expozici.

S tím pak souvisí – můžete nám přiblížit, jakou investiční strategii při komunikaci s klienty navrhujete? Co jí ovlivňuje?

Investiční strategii ovlivňuje hlavně klientova situace, tj. účel pro který investuje, jeho investiční horizont, výše a složení majetku, věk, příjmy apod. Naši klienti jsou většinou konzervativní a jde jím spíš o uchování hodnoty než o vysoké výnosy. Tomu samozřejmě přizpůsobujeme i naše investiční strategie.

V rámci České investiční akademie nám v 23. května představíte workshop na téma „Nebojte se opcí“? Co je podle Vás hlavním důvodem, že opce mohou mezi investory vzbuzovat obavy?

Opce jsou deriváty a deriváty měly hodně negativní publicity v souvislosti s finanční krizí. Opce jsou poměrně komplikované a je důležité jim rozumět, než je začneme používat. Stručně řečeno „dobrý sluha, zlý pán“.

První čtvrtletí se zejména v zámoří neslo v duchu vysoké volatility. Jedním z nástrojů, jak se proti podobným situacím chránit je právě využití opcí. Můžete nám přiblížit, jak se dají opce využít?

To bych si nechal na workshop .

Vladimír Hoffmann je místopředseda představenstva a CIO EMUN PARTNERS a.s. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, Fakultu řízení, obor Ekonomicko-matematických výpočtů. Po roce 1989 absolvoval množství kurzů v oblasti financí, včetně kurzu Světové banky v Praze a stipendia na London University a London School of Economics v Londýně. Je držitelem makléřské licence. Vladimír má více než 25 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů, financí a investic. V roce 1991 nastoupil do První slovenské investiční společnosti v Bratislavě, ve které měl na starosti zakládání podílových fondů a finanční analýzy. Po přestěhování do Prahy v roce 1992 založil jednoho z největších obchodníků s cennými papíry v ČR a stal se jejím prvním zaměstnancem a ředitelem. V roce 2001 začal spolupracovat s Proxy-Finance, a.s. v oblasti investičního poradenství, analýzy portfolií bankovních úvěrů a financování pohledávek.

Vladimír působil ve statutárních orgánech mnoha významných firem jako Delta Securities, Jihočeské papírny Větřní, Teplárna Trmice, Frigera Kolín a Burza cenných papírů Praha. V roce 2011 se stal zakládajícím partnerem společnosti EMUN PARTNERS, a.s., ve které má na starosti investiční strategii a investice do private equity.

 

Newsletter