Huawei je pátým největším investorem do výzkumu a vývoje na světě

Společnost Huawei se podle zprávy Evropské unie za rok 2019 umístila pátá ve světovém žebříčku průmyslových investic do výzkumu a vývoje (R&D). Také je šestým největším skokanem co se týče meziročního navýšení těchto investic, v žebříčku si od roku 2004 polepšila o více než 200 míst. Mezi výrobci ICT je na druhém místě. Žebříček byl sestaven z dat z výročních zpráv a účetních závěrek 2 500 firem, které celosvětově investují do výzkumu a vývoje.

„Letos slavíme dvacáté výročí působení Huawei v Evropě a těší nás, že Evropská komise naši společnost vyhodnotila jako pátého největšího investora do výzkumu a vývoje celosvětově. V Evropě je Huawei vhodným partnerem pro dosažení digitální suverenity a investice naší společnosti do výzkumu a vývoje Evropu k tomuto cíli výrazně posunou,” říká Abraham Liu, hlavní zástupce Huawei při institucích EU.

Větší úsilí v oblasti (R&D) pro firmy sídlící v EU

Evropská komise volá po mnohem větším úsilí ze strany firem sídlících v EU, aby pomohly Evropě v boji o zvýšení podílu na technologickém náskoku.

„Huawei má po 20 letech průběžných investic na starém kontinentu velmi silnou základnu. Vždy jsme byli ochotni sdílet výsledky našeho výzkumu a přenášet naše technologie do Evropy. Výzkum a vývoj a inovace jsou pro nás jasnou prioritou. To dokládá například skutečnost, že ve 12 evropských zemích provozujeme celkem 23 výzkumných center,” dodává Abraham Liu.

Spolupráce s evropskými univerzitami a tisíce špičkových specialistů

Huawei patří mezi společnosti, které jsou na špičce plnění cílů Evropské unie pro oblast digitální společnosti. A to díky výstavbě rychlých a spolehlivých sítí se všemi hlavními evropskými operátory, zásluhou značných investic do výzkumu a vývoje.

V Evropě Huawei zaměstnává ve výzkumu a vývoji 2 400 lidí, včetně špičkových specialistů v oborech, jako jsou bezdrátové a optické technologie, cloud computing nebo nové materiály. U Evropského patentového úřadu má Huawei registrováno přes 10 tisíc patentů.

Společnost v průběhu uplynulých 8 let investovala zhruba 900 milionů eur do Huawei Innovation Research Programme, který zahrnuje spolupráci se 150 evropskými univerzitami.

Newsletter