Americké výnosy smazaly část dopoledního růstu. Dolar se vůči euru nadále obchoduje pod 1,1400 EURUSD. Z měn regionu je v zisku koruna a zlotý. Domácí měna se obchoduje na hranici 24,40 za euro.

I právně bezvadná transakce může být soudem posouzena jako nelegální

Nejvyšší správní soud dal za pravdu správci daně, který doměřil srážkovou daň z dividend. Jedná se o případ, kdy akcionáři převedli své akcie na společnost. Tím došlo ke změně vlastníků z fyzických osob na osobu právnickou, která však v době nákupu neměla finanční prostředky na jejich pořízení. To bylo rovněž v rozporu s uzavřenou smlouvou. Kupní cena proto byla uhrazena z dividend, osvobozených od daně z příjmu, které inkasovala firma od své dceřiné společnosti.

Správce daně tedy posuzoval dvě transakce: převod akcií a výplatu dividend. Problém byl v tom, že podle správce daně se první z nich jevila jako zjevně účelově provedená s cílem vyplatit peněžní prostředky společnosti jejím původním akcionářům tak, aby tento příjem nepodléhal zdanění.

Soud se zaměřil primárně na ekonomickou racionalitu uskutečněných operací. Konstatoval, že převod akcií společnosti spojený s následnou výplatou dividendy nemá ekonomické opodstatnění a zjevně směřuje k získání daňové výhody. To odporuje účelu osvobození od daně a jde o jednoznačné zneužití práva. „Rozsudek sám o sobě nelze označit přímo za přelomový, nicméně opět podstatně zvyšuje riziko, že správci daně se stále více budou zaměřovat zejména na aspekt (skutečné či potencionální) daňové úspory a budou se snažit dovodit na jeho základě účelovost prováděné transakce,“ upozorňuje Michal Jelínek, partner z poradenské firmy V4 Group, která se specializuje na středoevropský region.

Soud se zaměřil primárně na ekonomickou racionalitu uskutečněných operací. Konstatoval, že převod akcií společnosti spojený s následnou výplatou dividendy nemá ekonomické opodstatnění a zjevně směřuje k získání daňové výhody. To odporuje účelu osvobození od daně a jde o jednoznačné zneužití práva.

„Problémy si firmy způsobují především tím, že nejsou připraveny předložit správci daně dostatečné důkazy a zdůvodnění, proč se rozhodly právě pro takový postup. Neunesení důkazního břemene tak může vést k doměrku i v případech, kdy byla restrukturalizace provedena v dobré víře a s ohledem na skutečné potřeby vlastníků,“ vysvětluje Michal Jelínek.

Newsletter