IBM se zavazuje, že do roku 2030 celosvětově vyškolí 30 milionů lidí

Společnost oznamuje více než 170 nových partnerství a rozšíření programu ve více než 30 zemích napříč Amerikou, Asií a Tichomořím, Evropou, Středním východem a Afrikou. • V České republice IBM oznamuje partnerství s Mendelovou univerzitou v Brně.

„Talent je všude; možnosti školení ale nejsou,“ řekl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel IBM. „Proto musíme udělat několik důležitých a odvážných kroků k rozšíření přístupu k digitálním dovednostem a pracovním příležitostem, aby více lidí – bez ohledu na jejich původ – mohlo využívat výhod digitální ekonomiky.“  „IBM se dnes zavazuje poskytnout 30 milionům lidí nové dovednosti do roku 2030. To pomůže demokratizovat příležitosti na trhu práce, zaplnit rostoucí mezeru v dovednostech a dát novým generacím pracovníků nástroje, které potřebují k vybudování lepší budoucnosti pro sebe i společnost. “

„Zaměstnavatelé po celém světě zdůrazňují, jak důležité – a obtížné – je najít zaměstnance s patřičnými dovednostmi, což představuje výraznou překážku ekonomickému rozvoji. Podle Světového ekonomického fóra by překlenutí těchto globálních nedostatků v dovednostech navýšilo globální HDP do roku 2028 o 11,5 bilionu dolarů, nicméně je potřeba, aby vzdělávací a školicí systémy udržely krok s požadavky trhu,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika. Aby to pomohlo, podle Světového ekonomického fóra musí veřejný a soukromý sektor spolupracovat na vzdělávání a odborné přípravě, která bude držet krok s požadavky trhu, demografickými změnami a technologickým pokrokem.

Program pro každého
Vzdělávací portfolio společnosti IBM je jedinečné v tom, že nabízí rozmanitý přístup, který lze upravit na míru. To vychází z pojetí IBM, že v oblasti vzdělávání univerzální přístup pro všechny jednoduše nefunguje. Programy IBM sahají od technického vzdělávání pro mládež na veřejných školách a univerzitách až po placené stáže a učňovské stáže ve firmách. Programy dovedností a vzdělávání také spojují mentorství IBM se studenty a začínajícím profesionálům poskytují bezplatné, přizpůsobitelné online osnovy.

Plán IBM vyškolit 30 milionů lidí se opírá o široké portfolio programů a zahrnuje spolupráci s klíčovými vládními úřady (včetně úřadů práce), univerzitami, nevládními organizacemi (se zaměřením na znevýhodněné mladé lidi, ženy, válečné veterány a další) a soukromými společnostmi z celého světa, které rozšíří dostupné možnosti a nabídnou nové pracovní příležitosti pro skupiny lidí, jež jsou dosud málo zastoupené a historicky znevýhodněné.

„Spolupráce s IBM nám dává příležitost držet krok s novými technologiemi, jako je umělá inteligence, cloud nebo kvantové počítače. Díky vzdělávacím programům IBM pro akademickou sféru, jako je IBM Skills Academy, můžeme rozšířit naše osnovy o praktické případové studie a přinést studentům reálné zkušenosti s novými rozvíjejícími se technologiemi. Postupně, jak se umělá inteligence a kvantové počítače přesouvají z roviny sci-fi do běžného použití, vybavujeme naše studenty a  absolventy dovednostmi odpovídající požadavkům inovativních IT společností a nově vznikajícím pracovním místům,“ dodává Pavel Žufan, děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více o programech IBM vzděláváni najdete: zde

Video k tiskové zprávě najdete: zde

O společnosti IBM / IBM Education

Dlouholetý závazek společnosti IBM vzdělávání patří k základním stavebním kamenům společnosti už od jejích začátků. Před 10 lety představila firma IBM svůj přelomový program P-TECH jako revoluční veřejný vzdělávací model, který má řešit nedostatek pokročilých technologických dovedností. Navíc také IBM vytvořila programy pro zvyšování dovedností a přeškolování, které lze upravit na míru konkrétním lidem v každé fázi jejich vzdělávací cesty. Díky online nástrojům pro školení na téma kybernetické bezpečnosti, psaní životopisu, marketingového designu nebo kognitivní AI nabízí IBM kombinaci prezenčních i virtuálních programů, které lze využít na celém světě.

Newsletter