Impact Hub startuje 13. ročník akceleračního programu Impact First Poprvé se zaměří na lokální lídry

Akcelerační program Impact First, který zastřešuje síť Impact Hub, právě startuje svůj 13. běh, nově se bude věnovat udržitelnému a prospěšnému podnikání v jednotlivých lokalitách ČR. V uplynulých 12 bězích se Impact First věnoval primárně neziskovým organizacím a podpořil tak více než 120 projektů. Letos se mohou poprvé hlásit jedinci, kteří vytváří přidanou hodnotu pro své okolí. Cílí především na lidi, kteří mají vizi jak být užiteční v místě, kde žijí, a své aktivity chtějí dále rozvíjet v úspěšné podnikání. Zájemci mohou posílat přihlášky do 3. září.

I dobrovolníci a neziskovky mohou být v černých číslech a vydělávat

Impact First vznikal v době, kdy byla myšlenka společensky prospěšného podnikání v České republice na samém počátku, nyní je trendem, ale lze pozorovat prohlubující se rozdíly mezi centry a okrajovými oblastmi. Impact First si dává za cíl, aby i tyto okraje začaly žít a získaly impuls a důvěru k rozvíjení svého potenciálu. “Myslím, že v době globalizace nyní přichází čas vrátit se ke kořenům a k tomu jak udržitelně fungovat v jednotlivých lokalitách. Komunitní lídři v malých obcích mohou rozhýbat dění, vytvořit nové pracovní příležitosti pro místní a přidanou hodnotu pro své okolí,” vysvětluje dlouhodobá garantka programu Ivana Štefková. “Tito lidé jsou často významnými osobnostmi, ale pro zajímavé projekty pracují pouze jako dobrovolníci a nemají prostor své aktivity výrazněji rozšiřovat. Chceme je podpořit v transformaci na dlouhodobě udržitelný a prospěšný projekt, který bude generovat zisk, mít jasnou strukturu, měřitelný dopad atd,.” doplňuje hlavní cíl koordinátorka programu, Markéta Fejtová.

Mentoři, workshopy a silný networking

Stejně jako v uplynulých ročnících, i letos účastníci projektu získají tříměsíční spolupráci s mentorem, možnost vzdělávání na workshopech a expertní konzultace v nejrůznějších oblastech, jako jsou finance, právo, marketing a další. Nadto budou nově moci využít také vlastního kouče. Celkově Impact Hub nabízí služby v hodnotě 150 000 Kč. Všichni účastníci obdrží navíc zdarma tříměsíční členství v Impact Hub Alumni Club s dalšími kontakty..

To, jak silný vliv můžou mít lokální lídři, dokazuje i Miroslav Klempár, který se představil na speciálním vydání akce Impact Hub MashUp s názvem Síla komunit. Se svým projektem Awen Amenca zvyšuje podíl romských dětí v běžných školách. Za dobu existence organizace se jich do takových škol zapsalo téměř tisíc. A zápisem do první třídy to nekončí. Awen Amenca dál sleduje, jak se dětem ve škole daří. Taky radí studentům, jak získat vysokoškolské stipendium. Díky jejich aktivitám už došlo k uzavření šesti tříd a jedné zvláštní školy pro romské děti v Ostravě-Porubě. Ty už jednoduše nebyly potřeba. “Myslím, že organizace komunit a jejich uschopňování je cesta z kruhu sociálního vyloučení,” říká  Miroslav Klempár. “Naše aktivity jsou namířené na romské rodiče a děti. Ale tím, že jim pomáháme začleňovat se do běžných škol, tak pomáháme i ostatním dětem, aby žily vedle sebe ve vzájemné toleranci. Budujeme zdravou společnost,” dodává.

Program spoluorganizuje Česká spořitelna, která se ve své iniciativě Dobrý soused zaměřuje na posílení občanské angažovanosti a místních komunit. Program je možné absolvovat odkudkoli v ČR. V případě změněné covidové situace bude připravená i online varianta celé akcelerace.

Více informací na webu. Fotografie jsou zde.

Newsletter