Index očekávání firem pro 4. čtvrtletí po rekordu mírně klesl

Index očekávání firem pro čtvrté čtvrtletí v porovnání s minulým kvartálem klesl o 3,5 bodu na 27,9 bodu. Po minulém rekordu tak přišel lehký ústup na zatím druhou nejvyšší úroveň za tříleté zjišťování indexu. Informovala ČSOB, která pomocí tohoto indexu pravidelně mapuje náladu malých a středních podnikatelů a firem.

Očekávání podnikatelů se nejvíce proměnilo v případě poptávky po zboží a službách, které zobrazuje dílčí index vývoje poptávky. Podíl živnostníků a firem, kteří očekávají nárůst poptávky, se po silném vzestupu v minulém období tentokrát snížil o tři procentní body na 53 procent. Rozdíl mezi optimisticky a pesimisticky naladěnými podnikateli zůstal znatelných 35 procentních bodů.

V případě dalšího dílčího ukazatele, indexu vývoje objemu investic, došlo rovněž k útlumu, ale ne tak viditelnému. V posledním kvartálu 45 procent malých nebo středních podnikatelů předpokládalo, že jejich letošní investice budou vyšší než loni. Ještě ve druhém čtvrtletí to bylo 49 procent více. Ke snížení objemu investic se v odpovědích přiklánělo 30 procent dotazovaných, což ve srovnání s předešlým obdobím představovalo úbytek o dva procentní body.

Třetí dílčí index, který se zabývá tématem možného rozšiřování podnikání, zůstal téměř beze změny. Celkem 23 procent malých a středních podnikatelů a firem plánuje své aktivity rozšiřovat, při předešlém šetření bylo odpovědí s těmito plány 24 procent. Stále se tak index rozšíření podnikání pohybuje blízko svého maxima z prvního čtvrtletí roku 2014, kdy činil 25 procent.

Průzkum ohledně očekávání firem se uskutečnil mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může teoreticky nabývat hodnot od minus 100 do plus 100 bodů. Celkový index je průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.

Newsletter